Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammarens lokaler vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

200 kr/pers för Upphandlingsnätverkets medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 7 juni 2017.

Vi inleder med en gemensam lunch 12:00 i Handelskammarens lokaler vån 2 i Malmö Börshus.

Är auktoriserad bilservice bättre än icke auktoriserad bilservice?

En historia om proportionalitet och likabehandling.

Vid vårens sista träff kommer Jerker Alm från Advokatfirman Vinge att gå igenom Polisens upphandling av bilservice och de rättsliga processerna. Upphandlingen aktualiserar den centrala frågan om i vilken utsträckning en upphandlande myndighet kan ställa krav på auktorisation eller motsvarande kvalificeringskrav som obligatoriskt villkor i en upphandling.

Upphandlingen väcker även frågor om hur man kan ”paketera” en upphandling då den innehåller obligatoriska krav på utförande av tjänster som i sig inte behöver upphandlas, t.ex. garantiservice som är knuten till köpet av fordonet. Om tiden räcker till kommer vi även gå igenom aktuella rättsfall.

Jerker Alm arbetar sedan 17 år tillbaka med upphandlingsjuridik på daglig basis och biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter.

Inbjudan gäller medlemmar i Upphandlingsnätverket.

Varmt välkommen!

0