Datum / Tid


Plats

Skeppsbron 2, Börshuset - Nya börssalen (Entréplan), Malmö, Sweden

Pris

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

 

Ministerbesök: Anställning för nyanlända i fokus

Sverige står just nu inför en stor utmaning att bereda stärkta spår till jobb för de många nyanlända som söker sin plats på svensk arbetsmarknad. Den 1 januari 2018 träder ett nytt regelverk för nyanländas etablering i kraft. Anställningsstöden förenklas och förstärks för att öka arbetsgivares vilja att anställa personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Den 20 september bjuder vi in till diskussion kring de nya anställningsstöden tillsammans med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Program
Per Tryding, vVD Handelskammaren, inleder och hälsar alla välkomna.

Därefter talar Ylva Johansson om de nya anställningsstöden och hur det påverkar arbetsgivare i regionen.

Vi avslutar med en gemensam diskussion mellan Ylva Johansson och Handelskammarens medlemsföretag, modererad av Per Tryding. Här har du chansen att få just dina frågor belysta.

Välkommen!

0