Datum / Tid


Pris

495kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Webbinariet sänds live. Sista anmälningsdag är den 7 maj 9.00.

Webbinarium: Avtalshantering i kristider

Försenade leveranser, materialbrist, återkallade beställningar

Från en dag till en annan har många företags vardag förändrats och många ska nu hantera situationer de aldrig tidigare varit med om. Frågorna kretsar ofta kring den praktiska hanteringen av avtalsrelationen med bolagets kunder och leverantörer eller andra affärspartners.

Hur kan du hantera dina åtaganden gentemot kund:

  • När du inte får materialet som behövs för att kunna leverera dina varor?
  • När dina kunder inte vill eller kan ta emot sina beställda varor?
  • När beställningar ändras eller återkallas?

Oavsett om du är beställare eller leverantör är det viktigt att gå igenom dina avtal och identifiera de åtaganden du inte längre kan uppfylla samt vilka åtgärder som är möjliga att vidta.

Många företag hänvisar här till force majeure i hopp om att komma ur ett avtalsåtagande och glömmer att det inte behöver vara den enda eller ens den lämpligaste vägen framåt. Kanske har de grundläggande förutsättningarna för avtalet i sig brustit? Ger avtalet möjlighet till prisjustering och vilka volymåtaganden gäller egentligen?

Det kommer en dag efter krisen då din relation med kunden eller leverantören ska återupptas och de val och beslut som tas idag kan ha avgörande betydelse för framtida förtroenden.

Vi låter Setterwalls advokater Marc Tullgren och Edina Ćatić, båda med specialistkompetens inom och lång erfarenhet av kommersiell avtalsrätt, gå igenom hur du kan hantera dessa frågor på ett alternativt sätt (till force majeure) och bibehålla dina avtalsrelationer i dessa oroliga tider.

Varmt välkommen med din anmälan!

0