Datum / Tid


Pris

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig på frukost@cil.se senast den 18 maj kl 12.00

OBS. Länk till att ansluta sig skickas ut på eftermiddagen den 19 maj.

Besöksnäringen nu och i framtiden – Ljungby

Morgonens föreläsare är Oskar Wijk från AB Destination Småland. Oskar kommer att prata om besöksnäringens utmaningar och möjligheter här och nu, samt informera om några trender på längre sikt.

Monica Fransson som är ansvarig för besöksnäringen i Ljungby kommunen kommer också att vara med på ett hörn.

Denna gång sänds frukostmötet som ett webbinarium.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Frukostmötet arrangeras av Handelskammaren, CIL, Idé- och resurscentrum, Ljungby Business Arena och Ljungby Kommun.

0