Datum / Tid


Online

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i vårt Hållbarhetsnätverk.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 27 februari.

Biologisk mångfald: därför är det relevant för näringslivet

Biologisk mångfald får alltmer plats i debatten, och det är ökat antal företag som adresserar biologisk mångfald i sina affärsmodeller.

Både globala och europeiska ramverk lyfter nu vikten av att ha god riskhantering för näringslivet när det kommer till beroenden av naturens tjänster. Nya CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och ESRS (European Sustainability Reporting Standards) handlar fjärde standarden om att rapportera om hur näringslivet arbetar med biologisk mångfald och ekosystem. Vi ser också att efterföljare till TCFD (Task Force for Climate related Financial Disclosure) som strategiskt arbetar med klimatrisker – TNFD (Task Force for Nature related Financial Disclosure) ska lyfta riskerna kopplat till naturvärdena. I EU:s taxonomi är biologisk mångfald ett av huvudområdena som företag kan behöva rapportera på.

Slutligen håller Science Based Targets också på att ta fram riktlinjer för att mäta och sätta mål för företags arbete med naturen.

Under detta webbinarium ska vi få lyssna till Åsa Abel, Business Area Manager, från Ecogain.

  • Vad innebär biologiskt mångfald för näringslivet?
  • Varför behöver vi se över naturkapitalet?
  • Hur kan man räkna på biologisk mångfald och företagens påverkan?
  • Hur jobbar näringslivet idag med frågan?

Ecogain är ett ledande kunskapsföretag inom biodiversitet och klimatomställning. De erbjuder ett utbud av konsulttjänster inom biodiversitet och klimat och skapa naturpositv actions genom att analysera och paketera biodiversitets-data till affärsintelligens, strategier och KPI:er.

0