Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i vårt Hållbarhetsnätverk.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar. 

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 6 februari.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.
Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Biologisk mångfald – den andra globala miljökrisen?

Biologisk mångfald är ett ämne som den senaste tiden får alltmer plats inom hållbarhetsfrågorna – vilket den behöver.

Under de senaste åren har det skett en alarmerande minskning av antalet arter och i populationer. Man befarar att upp till 25 % av de arter som forskarna följer är hotade av utrotning, många av dem inom de närmaste decennierna (IPBES 2019). Effekterna av detta är något som flera samhällen och regioner har börjat att uppleva och problemen kommer bara att öka med fortsatt utarmning av naturen och förändringar i klimatet.

För företag kan frågor om biologisk mångfald tyckas vara något om sällsynta djur långt borta, men det handlar i grunden om att se till att det finns välfungerande ekosystem för områden och råvaror som man är beroende av, och en stabil miljö.

Enligt World Economic Forums lista över hot är förlust av biologisk mångfald det 3:e största hotet under de kommande tio åren. Dessutom finns sex andra hot som handlar om natur och miljö. Så företag bör intressera sig för biologisk mångfald, både för att det är en väsentlig fråga för företag, men också för att krävande lagstiftning på området kommer från EU. Medborgare och konsumenter börjar förvänta sig att företag ska leverera lösningar för att vända förlusten av biologisk mångfald.

Vi ser till exempel en efterföljare till TCFD (Task Force for Climate related Financial Disclosure) som strategiskt arbetar med klimatrisker – TNFD (Task Force for Nature related Financial Disclosure) och ska lyfta riskerna kopplat till naturvärdena. I EU:s taxonomi är biologisk mångfald ett av huvudområdena som företag kan behöva rapportera på.

Slutligen håller Science Based Targets också på att ta fram riktlinjer för att mäta och sätta mål för företags arbete med naturen.

Hösten 2022 arrangeras COP15 i Montreal och fokus är att öka och samla ambitionerna för denna fråga. Förhoppningsvis på ett nytt globalt avtal för biologisk mångfald, i stil med Parisavtalet.

Är biologisk mångfald en lika stor miljökris som klimatkrisen? En kris som vi först nu måste ta reda på hur vi kan arbeta med.

Under eventet konkretiseras hur biologisk mångfald kan påverka ditt företag och hur du strategiskt kan arbeta med det idag. På plats får vi lyssna till Rasmus Vincentz från Habitats Aps och höra hans tips till näringslivet. Morgonens innehåll är:

  • Vad är den globala utmaningen?
  • Hur påverkar denna företag – mitt företag?
  • Vilka verktyg finns att arbeta med biologisk mångfald redan idag?
  • Vad ska vi som företag hålla utkik efter?

Presentationen kommer att hållas på engelska.


Rasmus Vincentz är CEO och grundare till Habitats Aps, ett danskt företag som i tio år har arbetat som bron mellan företag och biologisk mångfald, både ute i fält som strategiskt. Han har erfarenhet av konsultverksamhet för både stat, kommuner och ett antal av de största företagen i Danmark.

0