Datum / Tid


Plats

Färjeterminalen, Verkö Hamn, Karlskrona

Pris

Kostnadsfritt, endast för Handelskammarens medlemmar.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Anmäl dig senast 16 februari.

Vi inleder med gemensam lunch.

Blekinge – En konkurrenskraftig region?

Välkommen till vår nätverksträff hos Stena Line och var med i diskussionen om betydelsen av regional konkurrenskraft.

En konkurrenskraftig region är en region som kan attrahera och behålla framgångsrika företag och som kan behålla eller öka levnadsstandarden för dess invånare. Hur konkurrenskraftigt och attraktivt är Blekinge? Det finns flera faktorer som hänger samman med en regions konkurrenskraft, däribland kompetens, innovationsgrad och tillgänglighet.

Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, diskuterar faktorer som påverkar konkurrenskraften och tillväxten i en region och kopplar det till utvecklingen i Blekinge.

Vi får också lyssna på en företagspresentation om Stena Lines verksamhet i Östersjön och i synnerhet Polen-linjen samt ta del av deras syn på betydelsen av regional konkurrenskraft.

Värd för träffen är Monica Strandhag, Trade Manager, BR Baltic Sea South, Stena Line.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.
Kontakta Peter Westher om du har frågor eller inte är medlem.

OBS: Viktigt att ni kommer i tid för gemensam inpassering enligt företagets säkerhetsföreskrifter.

Välkommen!

0