Datum / TidPlats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Priset för utbildningen är 29 500 kr.
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt festlig avslutning/certifiering och en personlig mentor under hela 2020.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 14 augusti.

Bli certifierad Executive Business Assistant – Hösten 2020

VD-assistenter och liknande yrkesroller som exempelvis chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationer, ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet begränsat. Det är vanligt att personer som tillträder som assistenter känner sig oförberedda och har svårt leva upp till de förväntningar som man möter i rollen, både internt på företaget och genom externa kontakter.

Därför presenterar Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med IHM Business School nu en unik utbildning. Utbildningen ger en gedigen grund och speglar kraven för den mångfacetterade yrkesrollen som VD-assistent/ledningsassistent. Som certifierad Executive Business Assistant står du förberedd att professionellt hantera de olika komplexa situationer som kan uppstå inom en affärsmässig organisation.

Varför studera till Executive Business Assistant?

  • För att bli en stark grundpelare i verksamheten med förmåga och självförtroende att ta sig an de uppdrag man omgående förväntas kunna i rollen som assistent.
  • För att få en egen röst och kunna påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär att agera bollplank med vd:n och i det krävs en affärsmässig grundförståelse.
  • För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som nya VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal grundläggande verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som assistent på ett betydligt effektivare sätt.
  • För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Positionen som assistent kan ofta bli förbisedd trots att den spelar en mycket viktig roll i organisationens arbete. Utbildningen Executive Business Assistant redovisar och intygar den komplexitet som arbetet de facto innebär, både för befintliga och framtida uppdragsgivare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö. Efter slutförd utbildning blir du certifierad som Executive Business Assistant och certifieringen sker under festliga former.

Dag 1: Ledarskap
31 augusti kl 09.00-17.00 på Handelskammmaren

Dag 2: Affärsmannaskap
29 september kl 09.00-17.00 på Handelskammaren

Dag 3: Ekonomi och juridik
27 oktober kl 09.00-17.00 på IHM Business School

Dag 4: Digitalisering och sociala medier
16 november kl 09.00-17.00 digitalt

Dag 5: Kommunikation
2 december kl 09.00-17.00 digitalt

Certifiering
10 december kl 17.30-19.15 digitalt

Festlig avslutning och certifiering. Dessutom får vi lyssna på två intressanta föredrag: ”Framtidsutsikter för VD-assistenterMarie Bodén, från rekryteringsföretaget ThePace/Wise samt ”Förtroende – företagets viktigaste kapitalKristina Jarring Lilja, förtroendespecialist, professionell styrelseledamot och författare av boken Förtroende – företagets viktigaste kapital.

Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här

0