Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Priset för utbildningen är 29 500 kr.
I priset ingår; personlig mentor, mingelkväll med nätverkande, festlig middag i samband
med certifieringen, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 8 september.

Bli Certifierad Executive Business Assistant – Hösten 2021

VD-assistenter och liknande yrkesroller som exempelvis chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationer, ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet begränsat. Det är vanligt att personer som tillträder som assistenter känner sig oförberedda och har svårt att leva upp till de förväntningar som man möter i rollen, både internt på företaget och i externa kontakter.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en skräddarsydd utbildning för denna målgrupp. Utbildningen ger en gedigen grund och speglar kraven för den mångfacetterade yrkesrollen som VD-assistent/ledningsassistent. Som certifierad Executive Business Assistant står du förberedd att professionellt hantera de olika komplexa situationer som kan uppstå inom en affärsmässig organisation.

Varför studera till Executive Business Assistant?
  • För att bli en stark grundpelare i verksamheten. Med ökad kunskap, förmåga och självförtroende att ta sig an de uppdrag man förväntas kunna i rollen som assistent.
  • För att få en egen röst och kunna påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär ofta att agera bollplank till vd/ledning och i det krävs en affärsmässig förståelse.
  • För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal grundläggande verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som assistent på ett betydligt mer effektivt sätt.
  • För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Positionen som VD-assistent kan ofta bli förbisedd trots att den spelar en mycket viktig roll i organisationens arbete. Utbildningen till certifierad Executive Business Assistant redovisar och intygar den komplexitet som arbetet de facto innebär, både för befintliga och framtida uppdragsgivare.
Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker växelvis i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö respektive Stockholm. Tanken med växlande utbildningsorter är att ge dig som deltagare möjligheten att bredda ditt nätverk även på annan ort. Dag 4 sker i digitalt format.

En viktig del i utbildningen är att samtliga deltagare också får en personlig mentor knuten till sig under hela utbildningstiden. Vilket är en otrolig resurs i den annars ganska så  ensamma rollen som VD-assistent.

Efter slutförd utbildning blir du certifierad som Executive Business Assistant och certifieringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

Dag 1: Ledarskap
13 september kl 10.00-18.00 på Handelskammaren i Malmö
(Skeppsbron 2, Malmö Börshus), med efterföljande mingelkväll där vi nätverkar och lär känna varandra bättre

Dag 2: Affärsmannaskap
14 september kl 08.00-16.00 på Handelskammaren i Malmö (se ovan)

Dag 3: Ekonomi & Juridik
5 oktober kl 09.00-18.00 på IHM Business School i Stockholm (Warfvinges Väg 39)

Dag 4: Digitalisering och sociala medier med särskilt avsnitt om LinkedIn
10 november, digitalt via Teams classroom

Dag 5: Kommunikation
2 december kl 09.00-16.30 på IHM Business School i Malmö (Norra Vallgatan 102) och
kl. 17.00 festlig avslutningsmiddag och certifiering tillsammans med mentorerna på Handelskammarens kontor i Malmö Börshus.

Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här.
Executive Business Assistant 2021

0