Datum / Tid


Pris

Priset för utbildningen är 29 500 kr.
I priset ingår; personlig mentor, mingelkväll med nätverkande, festlig middag i samband
med certifieringen, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 12 augusti.

Bli Certifierad Executive Business Assistant – Hösten 2022

VD-assistenter och liknande yrkesroller som exempelvis chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationer, ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet begränsat. Det är vanligt att personer som tillträder som assistenter känner sig oförberedda och har svårt att leva upp till de förväntningar som man möter i rollen, både internt på företaget och i externa kontakter.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en skräddarsydd utbildning för denna målgrupp. Utbildningen ger en gedigen grund och speglar kraven för den mångfacetterade yrkesrollen som VD-assistent/ledningsassistent. Som certifierad Executive Business Assistant står du förberedd att professionellt hantera de olika komplexa situationer som kan uppstå inom en affärsmässig organisation.

Varför studera till Executive Business Assistant?
  • För att bli en stark grundpelare i verksamheten. Med ökad kunskap, förmåga och självförtroende att ta sig an de uppdrag man förväntas kunna i rollen som assistent.
  • För att få en egen röst och kunna påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär ofta att agera bollplank till vd/ledning och i det krävs en affärsmässig förståelse.
  • För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal grundläggande verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som assistent på ett betydligt mer effektivt sätt.
  • För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Positionen som VD-assistent kan ofta bli förbisedd trots att den spelar en mycket viktig roll i organisationens arbete. Utbildningen till certifierad Executive Business Assistant redovisar och intygar den komplexitet som arbetet de facto innebär, både för befintliga och framtida uppdragsgivare.
Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker växelvis i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö respektive Stockholm. Tanken med växlande utbildningsorter är att ge dig som deltagare möjligheten att bredda ditt nätverk även på annan ort. Dag 4 sker i digitalt format.

En viktig del i utbildningen är att samtliga deltagare också får en personlig mentor knuten till sig under hela utbildningstiden. Vilket är en otrolig resurs i den annars ganska så  ensamma rollen som VD-assistent.

Efter slutförd utbildning blir du certifierad som Executive Business Assistant och certifieringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

Dag 1: Ledarskap – 5 september
Handelskammaren, kl. 10.00-18.00 med efterföljande mingelkväll 18.00-20.00
Handledare: Kerstin Sääw

Dag 2: Affärsmannaskap – 6 september
Handelskammaren, kl. 08.00-16.00
Handledare: Michael Engström

Dag 3: Ekonomi & Juridik – 5 oktober
IHM i Stockholm, kl. 09.00-18.00
Handledare: Michael Engström

Dag 4: Digitalisering och sociala medier – 9 november
Digitalt via Zoom, kl. 09.00-17.00
Handledare: Günther Hiltmann, Magnus Äng, Pontus Roos

Dag 5: Kommunikation och CSR/Hållbarhet – 1 december
IHM Malmö, kl. 09.00-16.30 (med efterföljande certifiering på Handelskammaren)
Handledare: Kerstin Sääw och Elisabeth Axelson, Handelskammarens hållbarhetsstrateg

Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här.
Executive Business Assistant 2022


Höstens utbildning är fullsatt. För mer information om vårens utbildning, vänligen kontakta Marie Voss.


Så här tycker några av våra tidigare deltagare om utbildningen:

Jag är tacksam för att jag valde att gå utbildningen, den var viktig för mig, både personligen och yrkesmässigt. Bra lärare som gett mig nya insikter och en fantastisk grupp som har varit minst lika viktigt under utbildningen. Med en öppenhet där alla delade med sig av sina erfarenheter och tankar, vilket gav ett extra lager av förståelse får vårt komplexa yrke. Många nya insikter som hjälper mig framåt, och stärker mig i mitt dagliga arbete.
Åsa Johansson, Executive Assistant, McNeil AB a Johnson & Johnson company, Helsingborg

”Jag arbetar inte som Executive Assistent idag men det finns en plan att vrida min yrkesroll åt det hållet och därför fick jag möjlighet att gå denna utbildning. Jag tyckte det var både intressant och lärorikt. Det jag mest tar med mig är det fantastiska nätverk som man får på köpet dels genom kurskamrater där man får mycket matnyttig kunskap dels i mentorskapet där man får en erfaren mentor att bolla tankar och idéer med.”
Malin Pilo, Administrativ Koordinator, Landskrona Energi AB, Landskrona

– ”Jag har inte hittat kurser med liknande upplägg tidigare det märktes tydligt att denna var utformad av någon som verkligen förstår rollen. Mentorn är ett jättebra bollplank och har kommit med nya perspektiv och öppnat ett nytt sätt för mig att se på saker inom jobbet.”
Alice Söderblom, Executive Assistant, The Walt Disney Company, Stockholm

”En fantastisk utbildning som hjälper en framåt i arbetslivet. Kombinationen med väldigt bra föreläsare samt att få dela erfarenhet med andra Executive Assistants är oslagbar. Att få diskutera sina frågor, tankar och idéer tillsammans med sin mentor har varit väldigt givande.
Gustaf Jarenäs, Management Assistant, The Absolut Company, Åhus

– ”En utbildning varje VD-assistent bör gå! Ett perfekt framtaget koncept med professionella föreläsare som vi fick förmånen att lyssna på. Service med guldkant, all eloge till Handelskammaren och IHM. Det var också oerhört inspirerande att höra varje kursdeltagares historia om vad man gjort tidigare, var och en unik, men ändå hade vi många gemensamma egenskaper. Fantastiskt roligt att få umgås med likasinnade, varje tillfälle gav positiv energi!
Desiré Backman, VD-assistent, Bostadsbolaget, Göteborg

0