Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Priset för utbildningen är 25 000 kr.
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt festlig avslutning/certifiering och en personlig mentor under hela 2020.

Vårens utbildning har redan startat och är fullsatt.
Är du intresserad av denna utbildning till hösten, kontaka Marie Voss för att säkra din plats.

 

Bli certifierad Executive Business Assistant

VD-assistenter och liknande yrkesroller som exempelvis chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationer, ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet begränsat. Det är vanligt att personer som tillträder som assistenter känner sig oförberedda och har svårt leva upp till de förväntningar som man möter i rollen, både internt på företaget och genom externa kontakter.

Därför presenterar Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med IHM Business School nu en unik utbildning. Utbildningen ger en gedigen grund och speglar kraven för den mångfacetterade yrkesrollen som VD-assistent/ledningsassistent. Som certifierad Executive Business Assistant står du förberedd att professionellt hantera de olika komplexa situationer som kan uppstå inom en affärsmässig organisation.

Varför studera till Executive Business Assistant?

  • För att bli en stark grundpelare i verksamheten med förmåga och självförtroende att ta sig an de uppdrag man omgående förväntas kunna i rollen som assistent.
  • För att få en egen röst och kunna påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär att agera bollplank med vd:n och i det krävs en affärsmässig grundförståelse.
  • För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som nya VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal grundläggande verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som assistent på ett betydligt effektivare sätt.
  • För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Positionen som assistent kan ofta bli förbisedd trots att den spelar en mycket viktig roll i organisationens arbete. Utbildningen Executive Business Assistant redovisar och intygar den komplexitet som arbetet de facto innebär, både för befintliga och framtida uppdragsgivare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö. Efter slutförd utbildning blir du certifierad som Executive Business Assistant och certifieringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

Dag 1: Ledarskap
25 februari kl 09.00-17.00 på Handelskammaren

Dag 2: Affärsmannaskap
11 mars kl 09.00-17.00 på IHM Business School

Dag 3: Ekonomi och juridik
15 april kl 09.00-17.00 på Handelskammaren

Dag 4: Kommunikation
11 maj kl 09.00-17.00 på IHM Business School

Dag 5: Digitalisering och sociala medier
25 augusti kl 08.00-16.00 på IHM Business School – och kl 16.30 festlig avslutning och certifiering på Handelskammarens kontor i Malmö Börshus

Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här

Vårens utbildning har redan startat och är fullsatt!
Är du intresserad av denna utbildning till hösten, kontaka Marie Voss för att säkra din plats.

0