Datum / Tid


Plats

Krinova Science Park, Lokalen heter "Loftet", Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag: 26 januari

Kaffe och fralla serveras 9.50-10.05. Tiden inkluderar även en avslutande gemensam lunch.

Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018? Kristianstad

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, kommer att ersätta PUL (Personuppgiftslagen) och påverka i princip alla företag. Det räcker att du har ett kundregister där du har uppgifter som kan kopplas till en person t.ex. e-postadress. Den nya lagstiftningen är även teknikneutral dvs omfattar även pappersdokument eller lokalt lagrade Excelfiler som innehåller uppgifter som kan kopplas till en person.

Arbetet med att anpassa sig till den nya förordningen kan vara omfattande för många företag. Vi bjuder därför in till ett seminarium där vi ger dig bakgrunden till förändringen och konkreta råd på hur du bör anpassa din verksamhet. Föreläsningen kommer fokusera på kraven för privata företag.

Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och tiden fram till dess är avsedd för anpassning till de nya kraven så det är hög tid att sätta dig in i denna förändring. Företag som inte anpassar sig till den nya lagstiftningen riskerar kännbara skadeståndskrav och sanktionsavgifter. För allvarliga överträdelser kan böter på 20 MEUR utdömas eller upp till 4% av företaget eller moderbolagets globala omsättning.

Föreläsare är Sabina Björklund och Henrik Nilsson från Advokatfirman Lindahl i Helsingborg.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Varmt Välkommen!

0