Datum / Tid


Plats

Garvaren, Stationsgatan, Ljungby, Sverige

Pris

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka.
Föreläsningen startar ca 7.45.

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 13 november kl 12.00.

Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018? Frukostmöte Ljungby

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, kommer att ersätta PUL (Personuppgiftslagen) och påverka i princip alla företag. Det räcker att du har ett kundregister där du har uppgifter som kan kopplas till en person t.ex. e-postadress. Den nya lagstiftningen är även teknikneutral dvs omfattar även pappersdokument eller lokalt lagrade Excelfiler som innehåller uppgifter som kan kopplas till en person.

Arbetet med att anpassa sig till den nya förordningen kan vara omfattande för många företag. Vi bjuder därför in till ett frukostmöte där vi ger dig bakgrunden till förändringen och konkreta råd på hur du bör anpassa din verksamhet. Föreläsningen kommer fokusera på kraven för privata företag.

Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och tiden fram till dess är avsedd för anpassning till de nya kraven så det är hög tid att sätta dig in i denna förändring. Företag som inte anpassar sig till den nya lagstiftningen riskerar kännbara skadeståndskrav och sanktionsavgifter. För allvarliga överträdelser kan böter på 20 MEUR utdömas eller upp till 4% av företaget eller moderbolagets globala omsättning.

Föreläsare är Mats Tindberg, delägare vid Advokatfirman Lindahl i Helsingborg.

Varmt välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande! Du får gärna ta med dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka.

Samverkan mellan:
Idé & ResursCentrum
CIL – Centrum för informationslogistik
Handelskammaren
Ljungby Business Arena
Ljungby kommun

0