Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

895 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 345 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Kaffe och fralla serveras 9.15-9.30 i samband med registreringen. Den avslutande tiden inkluderar även en avslutande gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 14 mars.

Brexit – en affärsjuridisk genomgång

Det är med stor osäkerhet vi närmar oss Storbritanniens lämnande av EU men vi vet redan nu att det döljer sig ett antal affärsjuridiska risker i Brexit. EU-rätten påverkar svenska företags affärer betydligt mer än vad de flesta inser. Oavsett om ditt bolag har försäljning, inköp, egna säljbolag eller dotterbolag i Storbritannien eller på annat sätt är exponerat mot landet bör du redan nu sätta dig in i de affärsjuridiska konsekvenserna av Brexit och vilka åtgärder du behöver göra.

Vi har bjudit in Erik Lagerlöf från Advokatfirman Vinge för att ge oss en affärsjuridisk genomgång i hur vi ska hantera våra Brexitrisker.

Inledningsvis kommer Erik att gå igenom var i utträdesprocessen vi befinner oss och rent praktiskt belysa den stora betydelsen EU-rätten har för svenska företags affärer. Han kommer att uppmärksamma hur saker du idag tar för självklart vid affärer inom EU, kommer att bli helt annorlunda när Storbritannien lämnat.

Därefter fortsätter vi med en rad praktiska frågeställningar.

– Vilka risker kan dölja sig i avtal med kunder/leverantörer i Storbritannien? Hur ska de hanteras?
– En rad arbetsrättsliga frågor kommer att uppstå för företag med säljbolag eller dotterbolag i Storbritannien, hur förbereder man sig?
– Skattefrågor som kan få betydelser.
– Kan ert företags immateriella skydd påverkas t.ex. patent ni har?
– Produktstandarder- blir de samma efter Brexit?
– Lagval i befintliga avtal- bör de ses över?

Ovan är bara några affärsjuridiska aspekter som kommer att belysas. Vi kommer även lyfta fram ett antal branschspecifika risker som är viktiga att hantera inom t.ex. Life Science, Telekom och finansiella tjänster.

Seminariet leds av Erik Lagerlöf från Advokatfirman Vinge som även är Adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan och Visiting Fellow vid St Edmund’s College (Cambridge University). Han har tidigare arbetat som rättssekreterare vid  EU-domstolen och varit verksam som akademiker vid Cambridge University och Harvard Law School.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0