Datum / Tid


Plats

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

Pris

Kostnadsfritt och som vanligt inleder vi med kaffe och en macka. Själva föreläsningen börjar ca 7.45.

Anmäl dig via e-post till frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 14 maj.

Brexit – mindre än ett år kvar! Frukostmöte Ljungby

Med mindre än ett år kvar till Brexit finns det fortfarande många problem kvar att lösa. Helt klart är att det kommer innebära stora förändringar för de företag som gör affärer med Storbritannien idag.

Vid frukostmötet kommer en beskrivning att lämnas var i processen vi befinner oss. Du kommer att få information om hur olika tänkbara handelsavtal kan påverka svenska företag med export till och/eller import från Storbritannien men också hur handeln idag ser ut med Storbritannien. Även andra aspekter av Brexit kommer att belysas. Med dig får du även en del praktiska råd på hur man som företag kan förbereda sig.

Per Anders Lorentzon, Handelskammarens tullspecialist, kommer att inleda morgonen. Därefter kommer vi att avslutningsvis få lyssna till Jonas Dahlman, VD för Sundström SafetyAB  i Lagan, som berättar om hur de försöker att förbereda sig inför Brexit. Nedan är några av frågorna som han kommer att belysas.

– Vilken betydelse har Storbritannien som marknad för Sundström Safety?
– Ett företagsperspektiv på Brexit från folkomröstningen till idag. Hur har företaget upplevt det?
–  Vilka förberedelser gör de för att hantera Brexit? Vilka konsekvenser har de identifierat?

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande! Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Frukostmötet sker i samverkan mellan Idé och ResursCentrum, CIL, Ljungby Business Arena, Ljungby Kommun och Handelskammaren.

0