Datum / Tid


Plats

Good Morning+, Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg, Sverige

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 20 februari.

Vi inleder med gemensam frukostfralla och kaffe!

Brexit – vad händer? Fokus tull-och gränsfrågor – Helsingborg

Hur kan man förbereda sig?

Den 29 mars närmar sig med stormsteg och fortfarande finns det många frågetecken kring vad som händer vid det brittiska EU-utträdet. En sak som är säker är att Storbritannien kommer att betraktas som tredjeland gentemot EU och jämställas med Pakistan och Ryssland i tullhänseende. Det medför att tullavgifter måste betalas och tulldeklarationer ska lämnas för varje import- och exportsändning.

Under frukostmötet kommer Handelskammarens vVD Per Tryding att leda en diskussion om Brexit med tull- och gränsfrågor i fokus. Medverkar gör Lars Karlsson, CEO & MD för KGH Global Consulting AB och Per Anders Lorentzon, Handelskammarens expert på tull- och handelsprocedurfrågor. Bland annat kommer de att ta upp vilka praktiska åtgärder företagen måste vidta, på kort respektive lång sikt.

Lars Karlsson har varit direktör vid Världstullorganisationen (WCO) samt överdirektör och utvecklingschef för det svenska Tullverket. 2017 skrev Lars en utredning till EU-parlamentet och lämnade förslag på lösningar på gränssituationen på Irland efter brexit. Lars är även rådgivare i tull-, handelsförenklings- och säkerhetsfrågor till ett stort antal länder, inklusive Storbritannien.

Per Anders Lorentzon har mångårig erfarenhet både hos Tullverket och Handelskammaren gällande frågor som rör tull och gränspassager. Under flera år var Per Anders de europeiska handelskamrarnas representant i olika referensgrupper som EU-kommissionen tillsatte gällande den nya tullagstiftningen UCC.

Varmt välkommen!
Frukostmöten arrangeras också i Malmö den 27 februari och i Växjö den 28 februari.

0