Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Självkostnadspris för medlemmar i Trade Network.
695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1045kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Sista anmälningsdag är den 11 september.

I samband med registreringen 8.45-9.00 serveras kaffe/te och fralla.

Vid avanmälan senare än än fyra dagar innan utgår full avgift.

Brexit status – vad innebär olika alternativ? Malmö

Under hösten väntar en ny Brexit-deadline vid Halloween den 31 oktober och många befarar nu en hård Brexit. I Brexit-debatten diskuteras dock ett antal olika alternativ för EU:s framtida relation med Storbritannien.

Anneli Wengelin, brexit-utredareKommerskollegium, kommer till oss för att förklara vad de olika alternativen kan komma att innebära för företag. Kommerskollegium har analyserat olika alternativ och vad de kan innebära rent praktiskt. Hon kommer bland annat att berätta om:

  • Tullunion kontra tullområde – vad är skillnaden?
  • Norge-lösning kontra Norge+ lösning? Vad är skillnaden?
  • Frihandelsavtal – vad skulle ett framtida avtal mellan EU – UK kunna innehålla?

Anneli kommer även att belysa vad en sk hård Brexit innebär för företag och hur man kan förbereda sig. Du får avslutningsvis en uppdatering på Sverige/EU:s förberedelser inför en möjlig hård Brexit.

Detta är även höstens inledande träff för vårt nätverk Trade Network – nätverket för dig som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Kontakta gärna Mariette Gunnarsson för mer information.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0