Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 november.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Vi inleder med gemensam lunch!

Business Innovation och Digital Transformation

Det är ingen tvekan om att företags medvetande kring behovet av digitalisering har ökat. Fortfarande står dock många kvar på perrongen och undrar vad det innebär för dem, hur de ska komma igång, vilka system de ska investera i och i vilken ordning allting ska ske.

Digitalisering fokuserar idag främst på intern effektivisering, men erbjuder fantastiska möjligheter att skapa helt nya affärsmodeller och intäktsströmmar som tidigare inte var möjliga. För att kunna adressera frågan och hitta ett strukturerat sätt att generera idéer, använder vi Business Model Generation som metodik.

Business Model Generation är ett verktyg för att hjälpa företag förstå på vilket sätt deras affärsmodell, interna processer, kunderbjudande kan komma att behöva förändras pga digitaliseringen. Fokus ligger mer på att definiera målbilden och den framtida affären där digitalisering är möjliggöraren snarare än huvudsyftet.

Det här föredraget ger en bakgrund kring vad digitalisering är just nu, vilka utmaningar man kan förvänta sig när man ger sig in i digitaliseringsprojekt samt introducerar Business Model Generation som metodik för att förklara HUR man kan gå tillväga. Detta sker med både föreläsning och hands-on övningar där man får prova på modellen.

Föreläsare är Kim Hedberg, senior affärskonsult hos Stratiteq, som fokuserar på affärsutveckling och innovation i ljuset av digitalisering.

0