Datum / Tid


Plats

Volvo, Bruksgatan 1, Olofström

Pris

195 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren och Techtank. 295 kr/pers för icke-medlemmar.

I priset ingår lunch och fika.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 11 september.

Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras full avgift.

BusinessForum Industri 2018

Vi är mitt i den fjärde industriella revolutionen. Årets upplaga av BusinessForum Industri sätter fokus på Framtidens industri och produkter.

Den pågående digitaliseringen har lett till att allt fler produktionsenheter blir ”smarta fabriker” med intelligenta uppkopplade maskiner. Människor och robotar i samverkan, det handlar inte längre om att enbart ersätta muskelkraft.

Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Olofström bjuder in till en kunskapsintensiv dag i industrins tecken.

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi pratar industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur ni kan fortsätta utveckla er verksamhet och växa er ännu starkare. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

Program 11.00-15.15:
Vi inleder med lunch

Välkommen och inledning
Anders Borgehed, Regionchef Policy Sydost, och Mikael Vessin, Platschef Volvo Car Corporation Olofström

Industriell samverkan då, nu och i framtiden
Jörgen Adolfsson, klusterledare Techtank
Techtank är ett klusterinitiativ som samlar industri- och teknikföretag, men vilken betydelse har klusterinitiativ för industriföretags konkurrenskraft?

Mjukvaran – avgörande för framtidens industri
Joakim Wernberg
, forskningsledare Entreprenörskapsforum
En betydande del av en produkts värde utgörs av mjukvara.  Därför är det viktigt att forskning och utveckling på mjukvaruområdet fortskrider för att säkra och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Den digitaliserade verkstaden- revolution eller överdriven hype?
Mats Lundin
, VD på Forskningsinstitutet Swerea IVF
Många är budskapen om hur digitaliseringen totalt förändrar våra verkstäder inom en snar framtid. Samtidigt är det viktigare än någonsin att sortera ut de riktiga förändringarna från rena skrönor och myter. Mats ger sin bild av vad som redan pågår och sannolikt kommer ske men avlivar också en och annan myt rörande detta heta ämne.

  • Mingel, frukt- och kaffepaus

Bilindustrin – en bransch i förändring
Martin Öman
, affärsområdeschef Automotive R&D, ÅF
Martin berättar om hur de arbetar med fordonsmarknaden och de nya teknologier som möjliggör uppkopplade, elektrifierade och självkörande fordon. Dessutom får vi reda på hur framtidens karosskonstruktioner utvecklas.

From good to great!
Niklas Lundin
, VD, Spaljisten, Åseda
Niklas berättar om företagets förändringsresa. Omfattande förändringar i organisation, struktur och arbetssätt, har stärkt såväl konkurrenskraft som lönsamhet. Nästa steg i bolagets strategi är att ta klivet från att vara en renodlad IKEA-leverantör till att bli en global aktör på möbelmarknaden.

Kina – Belgien – Sverige. Vad kan vi lära oss?
Mikael Vessin
, Platschef Volvo Car Corporation Olofström
Erfarenheter och reflektioner från ett Volvo Cars i snabb förändring. Svensk konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i ljuset av en globaliserad tillverkning.

  • Sammanfattning och avslutning

Moderator: Ingela Håkansson, Techtank

OBS! Viktigt att komma i tid för gemensam inpassering enligt Volvos säkerhetsföreskrifter. Se Köranvisningar besök Volvo för parkeringsinformation.

Varmt välkommen!

0