Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

5 995kr/pers

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 19 februari.

Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår i avgiften.

Bygg ditt professionella styrelsevarumärke med förtroende

I en allt mer digitaliserad värld är förtroende avgörande. Företag och ledare med ett högt förtroendekapital kommer att vara vinnare.

Som professionell styrelseledamot är det viktigt att bygga förtroendekapital.
Internt – mot ägare, valberedning, styrelse, VD och givetvis organisationen i stort.
Externt – mot bank, revisor, samarbetspartners, valberedningar, rekryteringsföretag med flera. Välkommen till en heldags workshop där du får inspiration och verktyg att bygga ditt styrelsevarumärke med förtroende!

Dagens innehåll:
– Din roll som styrelseledamot – i praktiken
– Ditt styrelsevarumärke – din styrelsekod
– Ditt styrelse CV
– Så bygger du förtroendekapital, intern och externt
– Vilka frågor skall man ställa när frågan kommer om styrelseuppdrag?
– Om styrelsearbetet inte fungerar och man vill avgå – vad gör man då?
– Dagen avslutas med frågestund där du som deltagare har möjlighet att ta med dina funderingar och frågor.

Ledare av workshopen är Kristina Jarring Lilja, förtroendespecialist och professionell styrelseledamot.

Kristina har lång operativ erfarenhet i ledande positioner och som VD. De senaste tio åren har hon arbetat i styrelser och några av hennes uppdrag idag är som ordförande i StyrelseAkademien Skåne och i Gents AB. Kristina är ledamot i Brännborn Fastigheter AB och MultiQ AB (publ).

Mer information om Kristina finns på hennes hemsida.

Varmt välkommen!

 

Frågor till Kristina Jarring Lilja om förtroenderikt styrelsearbete

Du kommer att hålla i en workshop den 26 februari; vad kan deltagarna förvänta sig?
– Fokus för dagen är hur man bygger sitt professionella styrelsevarumärke med förtroende. Min ambition är att ge praktisk kunskap utifrån min erfarenhet i hur man bör tänka och agera så att deltagarna i slutet av dagen ska ha en tydlig plan för hur de går vidare när de vill arbeta i styrelser.

Berätta mer
– Professionellt styrelsearbete bygger på kunskap och erfarenhet. Men det bygger också på dina personliga egenskaper – mod och integritet. För att bygga förtroende.

Hur ser dagens upplägg ut?
– Vi börjar med att gå igenom din roll som styrelseledamot – vilka förväntningar finns på dig och vilket ansvar har du? Helt enkelt – vad innebär det i praktiken att arbeta i en styrelse och hur du bygger förtroende som ledamot.

Vilken kunskap har du kring bolagsstyrning? Vad tar du med dig in i styrelserummet avseende dina professionella erfarenheter? Vad är din spetskompetens och hur tydliggör du den? På detta byggs ditt styrelse CV.

Din styrelsekod bygger på dina värderingar – vad är viktigt för dig, vad står du för i styrelserummet? Vågar du ställa de frågor som krävs? Hur bygger du förtroende?

Hur ska du gå tillväga för att komma ifråga för uppdrag? Här uppdaterar vi din LinkedIn profil utifrån ditt styrelse CV. Vilka bolag kan dra nytta av din kompetens? Vilka frågor ska du ställa när du får frågan om ett uppdrag?

Dagen avslutas med en frågestund, ta med dig alla dina funderingar, jag svarar utifrån mina erfarenheter.

 

0