Datum / Tid


Plats

Hbg Works, Drottninggatan 14, Helsingborg

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 3 april.
Seminariet var fullbokat i Malmö, så först till kvarn!

Vi inleder med gemensam lunch!

Bygg en bättre verksamhet – Helsingborg

Att använda LEGO på jobbet kan väl inte vara seriöst arbete?

Jo, absolut! För över 20 år sedan utvecklade företaget LEGO den första versionen av en workshopmetodik som bygger på de välkända plastbitarna. Idag håller metoden LEGO Serious Play (LSP) på att spridas som en löpeld över världen och det är brist på certifierade facilitatorer.

Metoden baseras på att deltagarna bygger modeller som svar på frågor, först individuellt sedan tillsammans. Styrkorna med LSP är att alla kan göra det, det höga engagemanget och att alla får komma till tals. Metoden passar speciellt bra för att lösa problem i grupp, samt team-, organisations- och strategiutveckling.

Detta tillfälle riktar sig till dig som vill veta mer om LEGO Serious play och om det kan vara något din organisation kan ha nytta av. Föreläsare är Gustav Widerström, Open Innovation Navigator, från Ideon Open.

Kom, prova och ha seriöst roligt. Stort engagemang utlovas!
Seminariet var fullbokat i Malmö, så först till kvarn!
Välkommen!

Ideon Open är ett icke-vinstutdelande företag som hjälper mogna organisationer att lösa problem och bli mer innovativa. Våra hörnstenar för detta är Intraprenörskap och Öppen Innovation. Kunder i urval är IKEA, Stora Enso, Kraftringen, AlfaLaval, Ecophon, Inwido, Kährs. Vi startades för 8 år sedan och ägs av Lunds Kommun, Lunds Universitet och fastighetsbolaget Wihlborgs.

Hbg Works är Helsingborgs stads nya samlingsplats för utvecklingsprojekt. I en kreativ miljö med plats för olika perspektiv möts stadens medarbetare, invånare, näringsliv och organisationer för att tillsammans testa, utveckla och utforma tjänster och produkter för de som besöker, bor eller arbetar i Helsingborg. Hbg Works tar innovation och digitalisering från idé till verklighet – här skapas och utvecklas framtidens Helsingborg.

0