Cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter

Vad är cirkulär ekonomi och för vem är det? Vad finns det att vinna på cirkulär ekonomi och hur gör man? Vilket stöd kan jag som företagare få i arbetet med att förena konkurrenskraft och affärsnytta med miljövinst?

Föreläsare är Tobias Jansson som är omvärldsbevakare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

Ta gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Frukostmötet arrangeras i samverkan mellan Handelskammaren, CIL, Ljungby Business Arena, Ljungby Kommun och Idé- och resurscentrum.

Kategoriserad i Hållbarhet och Miljö, Kronoberg, Seminarium