Datum / Tid


Online

Pris

Kostnadsfritt och endast för medlemsföretag i Handelskammaren.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 28 augusti kl. 8.00.

Civilförsvaret och företagens roll!

Få Sverige att fortsätta fungera under kris eller krig!

Civilförsvaret är en myndighet som är ansvarig för att skydda och förbereda civilbefolkningen inför olika typer av kriser, nödsituationer eller krigsförhållanden. Dess huvudsakliga uppgift är att trygga samhällets funktioner och säkerställa att befolkningen har tillgång till nödvändiga resurser och skydd i händelse av en kris.

Niklas Nordgren, kanslichef för det södra civilområdet Länsstyrelsen, kommer att beskriva bakgrunden till varför arbetet med totalförsvarsplanering återupptas, vilka utmaningarna är och hur arbetet kommer att gå till.

Webbinariet modereras av Handelskammares vd Stephan Müchler.

Välkommen till ett webbinarium kring ett aktuellt ämne!

0