Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemsföretag.
499 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 27 mars kl. 11:00!

Covid-19 och de sydsvenska företagen

Coronaviruset (COVID-19) och dess effekter har under den senaste tiden seglat upp som en av de viktigaste frågorna både för företag och myndigheter. Virusets internationella spridning förutspås att påverka Sveriges och världens ekonomi med historisk kraft. Dagligen uppstår nya hinder och andra snabbt fluktuerande omständigheter för näringslivets många aktörer.

Handelskammaren har för tredje gången sedan virusutbrottets början samlat in information genom en enkät baserat på de mest akuta frågorna för företagens drift och ekonomi. Vi bjuder därför nu in till ett webbinarium där vår vice VD Per Tryding presenterar enkätens resultat och svarar på frågor om hur pandemins fortsatta framfart kan komma att utspela sig för näringslivet.

Frågor som bland andra kommer att avhandlas:

  • Frågor rörande anställningar och neddragningar i personalstyrka
  • Sjukanmälningar och störningar i huruvida företagen möter sina produktionsmål
  • Leverantörsproblematik och förseningar vid import
  • Fluktueringar i efterfrågan
  • Likviditetsproblem och ekonomiska konsekvenser

Vi fortsätter att föra en dialog med myndigheter och regering och genomför därför kontinuerlig omvärldsanalys samt håller löpande dialog med Sydsveriges företag för att kunna följa näringslivets situation. Nedan finner ni länken till Handelskammarens rapport som togs fram baserad på den tidigare enkäten.

Den senaste rapporten hittar ni här

0