Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

4 900 kr/pers för medlemsföretag i Hållbarhetsnätverket
5 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
8 900 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 1 mars.

I utbildningen ingår frukost, lunch och fika!

CSRD & ESRS – Vad krävs och hur gör man?

– Utbildning i EU:s nya direktiv

Tillsammans med Ethos erbjuder vi en heldagsutbildning om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Syftet är att utbilda deltagarna i de nya kravställningar och förändringar som kommer av den nya lagen och standarden för att ge de verktygen som krävs för att upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet.

Deltagarna kommer under utbildningen lära sig om förändringar från NFRD, tidslinje för implementering, dubbla väsentlighetsanalysen, ESRS och mycket mer.

I utbildningen ingår frukost, lunch och fika.

Mål med utbildningen:

 • Ge kunskap och förståelse för CSRD och ESRS.
 • Skapa förståelse för den dubbla väsentlighetsanalysen (påverkan och finansiell)
 • Deltagarna ska ha god kännedom om när deras organisationer behöver göra vad för att rapportera i enlighet och hur en bra rapport är uppbyggd.

Utbildningens innehåll:

 • Kontext till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) & European Sustainability Reporting Standard (ESRS)
 • Säkerställa rätt innehåll till hållbarhetsrapporten
 • Den dubbla väsentlighetsanalysen (Påverkan och finansiell)
 • Det förändrade ansvaret för hållbarhetsinformationen
 • Senaste uppdateringarna kring ESRS och CSRD samt vägledande material från EFRAG

Utbildningen vänder sig till:

 • VD, CFO
 • Hållbarhetsansvariga
 • CFO / Redovisningsansvarig
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
 • Projektledare

Dagens utbildare är managementkonsultföretaget Ethos och föreläsare är Erik Weidstam och Linnea Waninger.

Erik Weidstam är Area Lead Strategy & Reporting samt Corporate Sustainability Advisor på Ethos och är specialiserad på hållbarhetsrapportering och strategiutveckling. Han hjälper organisationer med anpassning till nuvarande och kommande lagkrav och riktlinjer inom hållbarhetsrapportering, inklusive insamling av hållbarhetsdata samt risk-, möjlighets- och påverkansanalyser. Erik har en kandidatexamen i kulturgeografi från Uppsala Universitet, och en masterexamen i ekonomisk historia med inriktning mot hållbar utveckling från Stockholms Universitet, och han har tidigare bland annat arbetat med hållbarhet på Indiens största vindkraftsproducent, samt med certifiering av ekologiska livsmedel.

Linnéa Waninger är Area Lead Supply Chain & Human Rights samt Corporate Sustainability Advisor på Ethos. Hennes expertisområden inkluderar hållbarhetsrapportering, hållbarhetsstrategi, mänskliga rättigheter och hållbara leverantörskedjor. Linnéa är en SA8000-certifierad auditör och har genomfört leverantörsrevisioner i Europa, Centralamerika, och i Norra Afrika. I sin roll som hållbarhetsrådgivare har Linnéa arbetat med flertal olika industrier såsom detaljhandel, underhållning, medicinteknik, telekom och bygg. Linnéa har en masterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala universitet och en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Linnéa har också studerat hållbart företagande vid Örebro Universitet samt företagsekonomi vid City University of Hong Kong. Linnéa har tidigare också genomfört fältstudier i Colombia och Sydafrika med fokus på rättvis och etisk handel, arbetstagares rättigheter och kvinnors rättigheter.

0