Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

3 900 kr/pers för medlemsföretag i Hållbarhetsnätverket
4 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
6 900 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 28 september.

CSRD & ESRS – Vad krävs och hur gör man?

– Utbildning i nya hållbarhetsredovisningslagen

Tillsammans med Ethos erbjuder vi en heldagsutbildning om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Syftet är att utbilda deltagarna i de nya kravställningar och förändringar som kommer av den nya lagen och standarden för att ge de verktygen som krävs för att upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet.

Deltagarna kommer under utbildningen lära sig om förändringar från NFRD, tidslinje för implementering, dubbla väsentlighetsanalysen, ESRS och mycket mer.

I utbildningen ingår frukost, lunch och fika.

Mål med utbildningen:

 • Ge kunskap och förståelse för CSRD och ESRS.
 • Skapa förståelse för den dubbla väsentlighetsanalysen (påverkan och finansiell)
 • Deltagarna ska ha god kännedom om när deras organisationer behöver göra vad för att rapportera i enlighet och hur en bra rapport är uppbyggd.

Utbildningens innehåll:

 • Kontext till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) & European Sustainability Reporting Standard (ESRS).
 • Säkerställa rätt innehåll till hållbarhetsrapporten.
 • Den dubbla väsentlighetsanalysen (Påverkan och finansiell).
 • Det förändrade ansvaret för hållbarhetsinformationen

Utbildningen vänder sig till:

 • VD, CFO
 • Hållbarhetsansvariga
 • CFO / Redovisningsansvarig
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
 • Projektledare

Utbildningen ges på engelska men föreläsarna är svensktalande!


Dagens utbildare är Ethos* och föreläsare är Andreas T. Filipsson, CCO & Senior Sustainability Advisor.

*We are Ethos – One of Scandinavia’s largest and longest tenured consultancies focusing solely on sustainability.Since 2007, we have helped businesses across the globe in all industries and sizes with their sustainability challenges. Together, our team of experts have competences across all areas of sustainability.

No matter the task at hand, we include a value chain perspective and an understanding of how the different areas of sustainability relate to, and affect, each other. By working closely with many of the largest listed companies on the market, we have a deep and profound understanding of the necessary interplay between sustainability and long-term business success.

We work according to best industry practices and are proficient in current and upcoming standards and frameworks such as ESRS and GRI, the GHG Protocol, the EU Taxonomy on sustainable finance and more. We are licensed by AA1000AS to assure sustainability data and by SA8000 to perform audits.

0