Datum / Tid


Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 29 mars kl. 9.00.

Webbinariet kommer att sändas via Teams.

Cyberattacker och säkerhetsincidenter…

…vem tar risken och hur kan vi reducera den?

Varje dag utsätts svenska företag och organisationer för olika typer av externa angrepp. Säkerhetsincidenter och utredningar har på allvar blivit vardag och angriparna vet vilka svaga punkter som finns i våra IT-miljöer. De flesta organisationer är dock inte medvetna om vilket fokus angriparna har eller att deras IT-miljöer redan är påverkade.

Peter Bayer, IT-forensiker & säkerhetsrådgivare från Dingard AB, kommer att ge en uppdaterad lägesbild över vilka hotbilder som finns mot våra IT-miljöer, särskilt med tanke på nuläget och de ökade attackerna från Ryssland. Peter kommer även att bjuda på praktiska tips och erfarenheter från ett stort antal incidentutredningar, även sådana som inte blivit publikt kända genom media. Är vi beredda att förändra något i vårt arbetssätt eller är någon villig att fortsätta ta risken?

Dingard AB är ett Växjö-baserat företag som i mer än 10 år har erbjudit konsulttjänster för att förebygga, hantera och utreda säkerhetsincidenter.

Varmt välkommen!
0