Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

1 995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
2 995 kr/pers för övriga medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 9 november.

En lättare frukost serveras på morgonen och vi avslutar med gemensam lunch!

Cybersäkerhet Workshop – Malmö

Välkommen till en workshop om cybersäkerhet. I en tid då digitala hot och utmaningar ökar i omfattning och komplexitet är det avgörande att vi alla är väl rustade med kunskap och verktyg för att skydda våra företag och data. Workshopen syftar till att utrusta er med kunskap och medvetenhet om cybersäkerhetsfrågor och hur ni kan skydda ert företag och era data på ett effektivt sätt. Genom att förstå hot, lagar, regler och bästa praxis kan ni minska risken för cyberattacker och dess potentiellt katastrofala konsekvenser.

Agenda:

Introduktion till Cybersäkerhet

  • Förstå hotlandskapet i dagens digitala värld
  • Varför är cybersäkerhet så viktigt för företag?

Cyberhot och Sårbarheter

  • Identifiera vanliga cyberhot och sårbarheter.
  • Hur skyddar du dig mot dem?

Lagar och Regler om Cybersäkerhet

  • Översikt av relevanta lagar och föreskrifter
  • Vad är företagets ansvar och skyldigheter?

Bästa Praxis och Säkerhetsåtgärder

  • Implementera effektiva cybersäkerhetsstrategier
  • Utveckla en kultur av säkerhet inom organisationen

Interaktiv Övning

  • Deltagarna kommer att få möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken och lösa verkliga scenarier

Varmt välkommen!


Denna föreläsning leds av säkerhetsarkitekten Adam Önder från Telia Cygate AB.

0