Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 1 mars.

Vi inleder med gemensam lunch!

Därför lönar det sig för företag som tar ställning

Så leder fokus på en tydlig värdegrund till fler affärer och ett högt värderat varumärke.

Oavsett bransch eller företagsstorlek verkar vi alla i en värld av förändring som drivs både av samhällsförändring och teknologiutvecklingen. Det är redan idag svårnavigerat och komplext för ett företag att hitta sin målgrupp och nå ut med sitt erbjudande, oavsett om det är nya kunder eller nya talanger man vill attrahera. Hur man hanterar sitt varumärke och sin värdegrund får en allt större betydelse, inte minst utifrån företagets förmåga att utvecklas och växa.

  • Så hur ska man förhålla sig till denna allt snabbare förändring?
  • Hur kan man vara relevant över tid?
  • Vad innebär det för ett företag eller en organisation att ha ett ”varumärkesperspektiv”?

Vi reder ut begreppen och diskuterar vilka trender som är relevanta, vad som idag har blivit hygienfaktorer och vad som är en fråga om överlevnad.

Kom och lyssna till och interagera med Karin Sjöström-Andersson, VD för varumärkesbyrån Invinn. Karin har lång erfarenhet av att vägleda företag och organisationer i arbetet med att stärka sitt varumärke och sin varumärkesposition. Under föredraget kommer Karin att dela med sig av tips om hur en organisation kan utveckla sin relevans samt konkreta angreppssätt och verktyg som kan användas för att uppnå ett lyckat varumärkesarbete och därmed en stark varumärkesposition.

Varmt välkommen tillsammans med dina kollegor!

0