Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

4 900 kr/pers för medlemsföretag i Hållbarhetsnätverket
5 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
8 900 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 12 april.

I utbildningen ingår frukost, lunch och fika!

Datainsamling enligt CSRD & ESRS

Under den här heldagsutbildningen får du ökad förståelse för kraven enligt rapporteringsramverket ESRS. Vi går igenom hur man identifierar relevant hållbarhetsdata, bäst förbereder sig själv och sin organisation, vilka verktyg och hjälpmedel som finns att tillgå, och hur datan kan användas när den väl är insamlad. Med erfarenhet från hundratals bolag delar vi med oss av våra bästa tips och varnar för vanliga fallgropar vid insamling, verifiering, beräkning och rapportering av hållbarhetsdata.

I utbildningen ingår frukost, lunch och fika.

Mål med utbildningen är att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om hållbarhetsdata och de krav som ställs i t.ex. ESRS
 • Förståelse för hur du samlar in data i praktiken och undviker vanliga fallgropar vid insamling och uppföljning av data
 • Förståelse för hur datan – och ska – kan användas i olika sammanhang såsom i kommunikation till investerare, rapportering, eller i målsättning

Utbildningens innehåll:

 • Introduktion till kursledarna och deltagarna. Bakgrund om hållbarhetsdata
 • Överblick kring CSRD, ESRS och andra ramverk som ställer krav på högkvalitativa data
 • Genomgång av data på djupet
 • Hur du samlar in data effektivt i organisationen
 • Hur datan kan användas i målsättning och transitionsplaner

Utbildningen vänder sig till:

 • VD, CFO
 • Hållbarhetsansvariga
 • CFO / Redovisningsansvarig
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
 • Projektledare

Dagens utbildare är managementkonsultföretaget Ethos och föreläsare är Jennifer Ljungquist och Sofie Harald.

Jennifer Ljungquist är Sustainable Finance Advisor på Ethos.

Sofie Harald är Area Lead Climate & Environment samt rådgivare på Ethos. Som en del av data och miljöteamet, bidrar Sofie med sin expertis inom beräkning och verifiering av miljö- och klimatdata enligt GHG-protokollet, klimatriskanalyser enligt TCFD, utveckling av klimatstrategier och utsläppsreduceringsmål i linje med Science-Based Targets-initiativet, samt utveckling av miljöledningssystem enligt ISO 14001.​

Med sin erfarenhet från telekom, gaming, industri, och fastighetssektorn, samt arbete med stora företag med decentraliserade affärsmodeller, har Sofie bra förståelse för utmaningar i olika branscher och kan omvandla komplexa strukturer till lättförståeliga koncept. Sofie är utbildad civilingenjör inom Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Hon har också kunskaper inom hållbar strategiutveckling, beteendeförändring och konsumentvanor.​

Expertområden: Expertis: GHG-protokollet, TCFD, Science-Based Targets Initiative, ISO 14001, Hållbar strategiutveckling, Beteendeförändring, Konsumentvanor.​

0