Datum / Tid


Plats

Digitalt & Handelskammarens nya lokaler vån 7, Ångbåtsbron 1 i Malmö

Pris

Kostnadsfritt men anmälan krävs. Välj om du deltar fysiskt på plats i Malmö eller digitalt.

16.30-16.55 Registrering med mingel för de som närvarar fysiskt.
17.00-ca 18.00 Livesändning av eventet
ca 18.00-19.00 Avslutande mingel med enklare tilltugg för de som närvarar fysiskt

Delta på plats i Malmö:
Sista anmälningsdag för att närvara på plats är den 20 september.
Anmäl dig här
Plats: Handelskammarens nya lokaler våning 7, Ångbåtsbron 1 i Malmö

Delta digitalt:
För att följa sändningen digitalt är sista anmälningsdag den 25:e september kl.15.00.
Anmäl dig här

Vi sänder via zoom.

 Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Dataspelsundret – vilka är framtidsutmaningarna?

Den svenska dataspelsbranschen växer snabbt. Vad krävs för att behålla den starka internationella positionen? Hur ska branschen möta utmaningarna kring kompetensförsörjningen?

Det svenska dataspelsundret är idag ett begrepp.  De svenska företagen växte med nästan 25 % det senaste året och har fler anställda utanför Sverige än här hemma. Branschen sysselsätter 8 000 personer och omsatte drygt 27 miljarder kronor år 2021. Idag är kompetensförsörjning en av de viktigaste frågorna för fortsatt internationell konkurrenskraft. Välkommen till ett event där vi tar upp ett antal nyckelfrågor för branschen:

Kompetensförsörjning
Spelbranschen har gått igenom en stor förändring i arbetet med att hitta rätt kompetens. Branschen växer mycket snabbt. Utbildningsplatserna här hemma följer helt enkelt inte takten på branschens expansion. Därför måste den rekrytera internationellt. Tidigare utbildades nya medarbetare på universitet och högskolor. Idag får branschen i största utsträckning hitta rätt kompetens från yrkeshögskoleutbildningar. Vad betyder förändringen för företagen?

Internationell arbetskraft
Idag har branschen 11 000 anställda utanför Sverige jämfört med 8 000 i Sverige. Hur lyckas svensk spelindustri konkurrera om arbetskraft på en global marknad? Vilka är utmaningarna?

Kreativitet. Nytänkande. Nyfikenhet. Modernt ledarskap.
Det finns många nyckelord som förklarar dataspelsbranschens framgångar. Vad kan andra branscher lära av en ny och snabbväxande bransch?

På plats att berätta mer om dataspelsbranschen, inspirera och diskutera ovan frågor är:

Magdalena Schultze, HR Director, Massive Entertainment
Peter Lübeck, CEOGame Habitat
Johanna Nylander
, analyschef Dataspelsbranschen
Caroline Höstgren, expert YH-utbildningar Handelskammaren

Moderator: Johan Eklund, chefekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och ledamot i IVA Syd.

Eventet är ett samarrangemang mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) .

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0