Datum / Tid


Plats

Handelskammarens nya lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, Malmö

Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla.

Registrering 8.30-9.00. I samband med registreringen serveras även kaffe/te och fralla. Dagen avslutas med en mingellunch.

Sista anmälningsdag 13 november.

Vid frågor, hör av dig till Viktoria Lindberg Martinell eller Sanela Putnik på marknadskontroll@swedac.se

”Din produkt, ditt ansvar – 2023”

Nu är det återigen dags för ”Din produkt, ditt ansvar” – en återkommande konferens som arrangeras av myndigheterna i Marknadskontrollrådet. Detta år även i Malmö i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Årets tema är ”Nya regler – ny teknik” där vi hjälper företag att navigera rätt i regeldjungeln.

Dagen i korthet:

9.00 Marknadskontrollrådet inleder
Anette Arveståhl, Swedac, inleder tillsammans med Sanela Putnik och Viktoria Lindberg Martinell från Swedac

9.15 Hur gör man rätt – vi hjälper dig att navigera i regeldjungeln. Kommande regler i produktsäkerhetsförordningen (GPSR)
Åsa Persson från Konsumentverket

9.35 Hur hantera teknikutveckling som går fortare än regelutveckling?
Sofia Brorsson från Elsäkerhetsverket

9.55 Kontroll vid yttre gräns
Per Holgersson från Tullverket

10.15 Paus med mingel och möjlighet att träffa myndigheter från Marknadskontrollrådet på mötestorget.

Efter inledande gemensamma pass finns möjlighet att delta i valbara miniseminarier, se ämnen nedan.

10.45 Valbart miniseminarium 1
Nya maskinförordningen
Eva Bernmark från Arbetsmiljöverket
Håll koll på kemikalierna i dina produkter
Karin Alkell från Kemikalieinspektionen

11.15 Paus

11.20 Valbart miniseminarium 2
Dina elprodukter och regelverket
Sofia Brorsson från Elsäkerhetsverket
Ekodesignkraven – vad som görs och hur du berörs
Emma Olsson från Energimyndigheten

11.50 Paus

11.55 Avslutning med möjlighet att ställa frågor

12.00 Avslutande mingellunch

Konferensen är kostnadsfri och det kommer att finnas ett mötestorg där ett antal myndigheter är på plats och svarar på din frågor. Tipsa gärna intresserade kollegor – varmt välkommen med din anmälan!

Marknadskontrollrådet består av 17 myndigheter, varav 15 är marknadskontrollmyndigheter samt Tullverket och Kommerskollegium. Myndigheterna som är med är: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, PTS, Strålsäkerhetsmyndigheten, SWEDAC och Transportstyrelsen.

Marknadskontrollmyndigheternas arbete syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. 

 

0