Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1495 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag: 19 september

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00.

Diskriminering i arbetslivet

Ny lagstiftning och intressanta rättsfall

I början av året trädde en ny diskrimineringslagstiftning ikraft som skärpte kraven på arbetsgivare att aktivt arbeta mot samtliga lagens 7 diskrimineringsgrunder. Det har även kommit intressanta rättsfall på området bl.a. domen i ärendet rörande en barnmorska som vägrade utföra aborter.

Under detta seminarium belyser vi den nya diskrimineringslagstiftningen och fördjupar oss i barnmorskefallet samt diskuterar frågeställningar som rör andra svåra och komplicerade frågor inom området

Du får en genomgång av de nya reglerna och hur de skiljer sig gentemot tidigare regler bl.a. krav på årlig lönekartläggning för många företag och mer skriftlig dokumentation. Vi går igenom hur du rent praktiskt kan göra för att på ett effektivt sätt få in de nya kraven i dina rutiner.

Vi tangerar också andra svåra och högaktuella frågeställningar kring olika former av religiösa och etniska hänsynstaganden inom arbetslivet (bruket av slöja eller annan liknande klädsel på arbetet, rätten att vara ledig på religiösa högtider som inte sammanfaller med de svenska, rätt att idka bön under arbetstid).

Johan Sigeman, Sigeman & Co Advokatbyrå, uppdaterar och vägleder oss genom ämnet.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt Välkommen,

0