Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

1 495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
2 245 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.15-9.30 serveras kaffe/te och fralla. Den avslutande tiden inkluderar en gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 22:e februari november.
Vid avanmälan efter den 22:e februari samt utebliven närvaro utgår full avgift.

Distributionsavtal –agent eller återförsäljare – vilka risker har du?

Företag har ofta långvariga samarbeten med återförsäljare eller agenter för distributionen av sina produkter. Dessa samarbeten kan utformas på en mängd olika sätt och kräver kunskaper om hur olika distributionsformer fungerar.

Inledningsvis går vi igenom begrepp och olika former av samarbeten för distribution. Därefter belyser vi frågor som företaget respektive distributören behöver ha tänkt igenom redan när samarbetet inleds.

  • Vilken betydelse har det om distributören har verkat som självständig återförsäljare eller som agent?
  • Vad gäller om distributörens roll inte är entydig utan innehåller element av bägge kategorierna?
  • Vid vilken punkt övergår ett informellt köp- och säljförhållande till ett avtal som måste sägas upp?
  • Hur lång uppsägningstid måste iakttas beroende på vilken samarbetsform man valt?

Dessa och angränsande frågeställningar kommer att behandlas. Detta är frågor som kan göra att man i ett senare skede kan undvika besvärande osäkerhet eller i värsta fall en tvist den dag då man vill avsluta samarbetet av den ena eller andra orsaken.

Föreläsare är Magnus Nedström, advokat Advokatbyrån Sigeman & Co, som har stor erfarenhet av agent- och återförsäljaravtal. Han är bl.a. svensk representant i International Distribution Institute (IDI), ett internationellt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!

0