Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

3 995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
4 995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 30 september.

Ditt företags roll i samhället

Handelskammaren och Aspekta erbjuder dig och ditt företag ett heldagsseminarium med fokus på din organisation som samhällsaktör.

Under dagen kommer du bland annat att:
• Lära dig hur svensk politik och lagstiftning fungerar och hur du kan påverka och driva samhällsopinionen
• Vidga dina perspektiv inom medias logik och värdet av kommunikation vid en krissituation
• Inspireras av hur ett värdeskapande hållbarhetsarbete kan kommuniceras och utgöra motorn i ditt företags utökade samhällsengagemang.

Program

10:00 Inledning och presentation
Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren

10:30 Hållbarhet – Att kommunicera ansvar
Martin Lucander, konsult i hållbarhetskommunikation på Aspekta

12:00 Lunch

12:45 Förtroendeskapande kriskommunikation
Thomas Pålsson, VD på Aspekta

13:45 Bensträckare

14:00 Påverkan och opinionsbildning
Per Tryding, vice VD Sydsvenska Handelskammaren

15:00 Fika

15:30 Så funkar svensk politik
Hans Wallmark (M), vice ordförande i Utrikesutskottet

17:00 Summering

0