Ditt företags roll i samhället

Handelskammaren och Aspekta erbjuder dig och ditt företag ett heldagsseminarium med fokus på din organisation som samhällsaktör.

Under dagen kommer du bland annat att:
• Lära dig hur svensk politik och lagstiftning fungerar och hur du kan påverka och driva samhällsopinionen
• Vidga dina perspektiv inom medias logik och värdet av kommunikation vid en krissituation
• Inspireras av hur ett värdeskapande hållbarhetsarbete kan kommuniceras och utgöra motorn i ditt företags utökade samhällsengagemang.

Program

10:00 Inledning och presentation
Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren

10:30 Hållbarhet – Att kommunicera ansvar
Martin Lucander, konsult i hållbarhetskommunikation på Aspekta

12:00 Lunch

12:45 Förtroendeskapande kriskommunikation
Thomas Pålsson, VD på Aspekta

13:45 Bensträckare

14:00 Påverkan och opinionsbildning
Per Tryding, vice VD Sydsvenska Handelskammaren

15:00 Fika

15:30 Så funkar svensk politik
Hans Wallmark (M), vice ordförande i Utrikesutskottet

17:00 Summering

Kategoriserad i Skåne, Våra frågor