Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för deltagare i Trade Network och Hållbarhetsnätverket.
Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta med? Kontakta oss gärna.

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Registrering med inledande mingel 11.45-12.00!
Därefter en gemensam lunch innan föreläsningen börjar.

Sista anmälningsdag är den 3 april.

Vid utebliven närvaro utgår full avgift vid närvaro.

Driver eller motverkar dina inköps- och försäljningsavtal företagets hållbarhetsmål?

EU:s nya lagstiftning på hållbarhetsområdet har satt upp en ny spelplan för företag. Lagstiftningen ökar kraven på europeiska företags hållbarhetsarbete men påverkar även leverantörer i tredje land. Lagstiftning tillsammans med europeiska företags tydliga ambition att ställa om till mer hållbara verksamheter driver omställningen. Detta syns tydligt i de hållbarhetsmål företag sätter upp för sina verksamheter.

Det många företag förbiser är att traditionella inköps- och försäljningsavtal kan motverka företagets uppsatta hållbarhetsmål. I omställningen till en mer hållbar verksamhet kommer därför även företagens försäljnings- och inköpsavtal behöva ses över. Både hur de förhandlas och vilka villkor de innehåller.

David Frydlinger aktuell med boken ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet” ger inledningsvis en bakgrund kring hur EU:s hållbarhetslagstiftning nu skapar en ny spelplan för företag. Därefter visar han hur den nya spelplanen tillsammans med företagens vilja att ställa om till en mer hållbar verksamhet gör att företag kan behöva ändra sina processer för hur kontrakt ingås men även behöver få en ökad förståelse för hur vissa avtalsvillkor direkt kan motverka företagens hållbarhetsmål. Han belyser bland annat:

  • Hur kan man arbeta med genomlysning av sina kontrakt utifrån hållbarhet? Här beskriver David en sex-stegs process som företag kan använda för att arbeta med hållbarhetsfrågor kopplade till sina kontrakt.
  • Ger konkreta exempel på hur traditionella inköps- och försäljningsavtal i regel innehåller villkor som i praktiken kan motverkar företags hållbarhetsmål.
  • Hur man som företag skapar rätt incitament i sitt företag för att verksamhetens affärskontrakt ska bidra till att nå uppsatta hållbarhetsmål?
  • Code of Conduct – en del av framtidens avtal eller ej?
  • Relationsbaserade kontrakt kontra traditionella affärsavtal. David beskriver skillnaden och när sk relationsbaserade kontrakt kan vara bättre att använda samt processen för hur man som företag arbetar med relationskontrakt.

Omställningen för hur ditt företags affärskontrakt kan behöva förändras för att bidra till ert hållbarhetsarbete påverkar flera funktioner och kräver samarbete över avdelningar. Föreläsningen riktar sig därför till flera, alltifrån företagsledning, inköp, försäljning, hållbarhet, bolagsjurister till ekonomi.


Föreläsare är David Frydlinger, advokat och delägare vid Cirio advokatbyrå. David har arbetat med affärsjuridiska frågor i över tjugo år och skrivit flertalet böcker. Han har även hjälpt svenska och internationella företag att arbeta mer med relationsbaserade kontrakt.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Varmt välkommen!

0