Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

4 495 kr/pers

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro debiteras. Max antal deltagare 15 personer.

Sista anmälningsdag är den 24 september.

Kaffe och frukostsmörgås kommer finnas serverat från kl 08:30!

Ekonomi för beslutsfattare

Ekonomi är ett område som många styrelseledamöter känner viss osäkerhet inför – både som erfaren ekonom, eller om man har mindre erfarenhet i ämnet – detta då styrelsens ekonomipunkt på flera sätt blir annorlunda än ”traditionellt” ekonomiarbete.

Att läsa förstå och tyda balans och resultatrapport är en fråga för alla i styrelsen, och inte bara en fråga för bolagets ekonomiansvarige, CFO och/eller revisor.

Handelskammaren och StyrelseAkademien Skåne har tagit fram en ekonomiutbildning med följande innehåll:

1. e-kurser

Fyra stycken e-kurser som du kan studera enskilt på din dator när och hur du vill. Total tid ca 5 tim. De fyra filmerna behandlar följande område: ”Finansiellt värdeskapande”, ”Nyckeltal”, ”Bokföring” och ”Redovisning”. Dessa e-kurser fungerar som frivillig förberedelse inför den fysiska träffen.

2. Föreläsning

En fysisk träff där vi under en halvdag fördjupar kunskap om ekonomi för styrelser. Ambitionen är att diskutera frågeställningar som är så konkreta och relevanta som möjligt i just din styrelseroll.

3. Repetition

Efter e-kursen och föreläsningen har du möjlighet att under ett år digitalt gå igenom e-kurserna hur många gånger som helst för att förstärka dina kunskaper.

Efter denna ekonomiutbildning har du fördjupat kunskapen om ekonomi, nyckeltal, samband balans- och resultaträkning. Du blir helt enkelt en säkrare styrelseledamot och bättre bollplank i ekonomiska frågor för bolagets ledning, CFO och revisor.

Föreläsare – både på e-kursen, och vid föreläsningen, är Per Arvidsson, lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, konsult inom ekonomistyrning, redovisning och företagsanalys för både globala och startup-företag, forskare och författare till en av Sveriges mest använda läroböcker i företagsekonomi.

I kursavgiften ingår även boken Företags och Räkenskapsanalys av Per Arvidsson.

Välkommen!

0