Ekonomi för ”ofrivilliga” ekonomer

Utbildning i grundläggande ekonomi

En balansräkning kan säga mer än tusen ord – det gäller bara att veta vad man ska leta efter!

Att läsa, förstå, och tyda resultat- och balansräkning är en kunskap som inte bara rör bolagets ekonomiansvarige, CFO och/eller revisor. Ekonomi är ett område som många känner viss osäkerhet inför – både erfarna och oerfarna inom ämnet.

Under två dagars utbildning kan du öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs. Utbildningen vänder sig till dig som vill fräscha upp dina kunskaper och lära dig mer om följande:

  • Hur man läser en årsredovisning
  • Vad man kan utläsa av en resultat- och balansräkning
  • Sambandet mellan resultat- och balansräkning
  • Skillnaden mellan: intäkter/kostnader, in- och utbetalningar och inkomster/utgifter
  • Vad som är rörelsekapital
  • Finansieringsanalys
  • Olika nyckeltal
  • Innebörden av lönsamhet

Föreläsare:

Robert Löfgren, Partner Pragati AB

Inga förberedelser krävs. Materialet delas ut på plats.

Varmt välkommen till en grundläggande och innehållsrik utbildning!

Kategoriserad i Skåne, Utbildning