Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 095 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 12 mars.

En innovativ organisation kräver mer ledning, inte mindre

För inte så länge sedan skulle våra medarbetare göra sitt jobb, på samma sätt som förra veckan och utifrån de order och befattningsbeskrivningar vi en gång givit dem. Då var det enkelt att vara chef.

Nu förväntas organisationen, dess ledare och dess medarbetare, göra nya saker på ett bättre sätt. Vi ska vara innovativa, lösningsinriktade och kundorienterade. Både miljön, företaget och våra kunder kräver att vi lämnar gamla hjulspår.

Det finns två sätt att vara chef i en sådan värld. Antingen leder man inte alls och hoppas att alla gör så gott de kan och att det räcker. Eller också leder man desto mer. Men det kräver helt andra verktyg än de vi hittills haft

På seminariet får du stifta bekantskap med verktyget Pacetracer som består av tre delar. Ett strategiskt verktyg som diagnostiserar och utvärderar innovationsklimatet i din organisation och som visar var utvecklingsmöjligheterna finns, en app som ökar rörligheten hos alla dina medarbetare och en dashboard där du ser att utvecklingen går åt rätt håll.

Dagens föreläsare Troed Troedson är samhälls- och framtidsanalytiker, känd för sin kunskap om organisationsutveckling. I över 20 år har han hjälpt företag och organisationer att ta fram analysmodeller och framtidsscenarier. Han har genomfört drygt 3 300 föreläsningar och haft över 130 konsultuppdrag.

Du är välkommen att ta med dina kollegor!

0