Entreprenadrätt – praktisk tillämpning

När du arbetar med entreprenader, både som beställare och leverantör, är det en rad juridiska frågor som löpande måste hanteras. Oftast har man ett standardavtal, exempelvis AB04 eller ABT06, som hanterar vanliga problem som uppkommer men för att få en bra kontroll på hela projektet krävs dessutom att man bygger upp en bra struktur för kontraktsförvaltning, kontroll och uppföljning.

Vår föreläsare har lång praktisk erfarenhet från entreprenadsbranschen och kommer att dela med sig av sina kunskaper kring hur du systematiserar hanteringen av de legala frågorna i ett entreprenadprojekt. Du får tips på mallar och hur du ska skapa rutiner för att kontrollera och dokumentera projektet. Detta gör att risken för tvister kan minska.

Utbildningen kommer att varva teori med praktiska exempel där både du som leverantör och beställare i entreprenader kommer att ställas inför verkliga situationer där ni som deltagare får en möjlighet att diskutera hur ni ska hitta lösningar på vanliga entreprenadrättsliga problem inom projektverksamheten.

Föreläsare är Advokat Helena Strömbeck Karlsson från Advokatfirman Wåhlin. Helena har både arbetat som chefsjurist på större bolag inom entreprenadbranschen där hon hållit interna utbildningar kring praktisk entreprenadrätt men även som advokat med fokus på entreprenadjuridik. Hon håller regelbundet utbildningar inom ämnet.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

Kategoriserad i Juridik, Seminarium, Skåne, Utbildning