Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Priset för utbildningen är 39 500 kr.
I priset ingår; förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna samt förtäring vid den festliga avslutningen i samband med diplomeringen. 

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 19 augusti 2024.

Executive Business Assistant 2.0

Executive Business Assistant 2.0 – strategisk utbildning för dig som vill uppgradera dig i rollen!

Denna utbildning är tänkt för dig som arbetar som VD-assistent/Executive Assistant och antingen gått vår första utbildning till certifierad Executive Business Assistant eller har flera års erfarenhet av yrkesrollen och vill uppgradera dig. Dagens VD-assistenter/Executive Assistants spelar en avgörande roll för företagets/organisationens framgång. De är bland annat koordinatorer, strateger, problemlösare och förtroendefulla bollplank till ledningen.

Arbetet är idag mycket kvalificerat och den exekutiva assistenten bär ett stort ansvar på sin arbetsplats. Rollen förändras ständigt och kraven på detta mångfacetterade yrke ökar i takt med tiden.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram ytterligare en skräddarsydd utbildning för denna målgrupp. Utbildningen är en efterfrågad fortsättning på 1:an till certifierad Executive Business Assistant och i 2.0 kommer vi på ett mer strategiskt plan anta olika ämnesområden relevanta för yrkesrollen. Innehållet är baserat på vad marknaden efterfrågar idag och vad vi ser att rollen kan komma att innebära i framtiden.

VARFÖR STUDERA TILL EXECUTIVE BUSINESS ASSISTANT 2.0?

För att bli en röst som räknas. Med ökad kunskap om omvärlden, fokus på helheten i företaget/organisationen och ett ökat självförtroende att ta sig an de uppdrag man förväntas kunna i rollen som Executive Assistent.

För att på egen hand påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär ofta att agera bollplank till vd/ ledning och i det krävs en affärsmässig förståelse och kunskap om såväl omvärld som politik.

För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal nya verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som Executive Assistant på ett betydligt mer effektivt sätt.

För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Arbetet som Executive Assistant kan ofta bli förbisett trots att det spelar en mycket viktig roll i organisationen. I utbildningen till Executive Business Assistant 2.0 flyttar vi fram positionerna. Här bygger vi på med relevant kunskap, kompletterar och utmanar inom en rad områden och lovar utveckling både på det professionella och det personliga planet.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker växelvis i Handelskammarens och IHMs lokaler, båda belägna i centrala Malmö respektive Stockholm. Tanken med växlande utbildningsorter är att ge dig som deltagare möjligheten att bredda ditt nätverk även på annan ort. På kvällarna mellan utbildningsdag 1 och 2 samt 3 och 4 arrangerar vi gemensamma middagar. Detta i syfte att ge deltagarna möjlighet att byta erfarenheter och bygga värdefullt nätverk för framtiden.

Efter slutförd utbildning får du diplom som Executive Business Assistant 2.0 och diplomeringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

Dag 1: Förändringsledning/projektledning – 9 september
(Driva, planera och följa upp förändringsinitiativ för ett framgångsrikt förändringsarbete)
Handelskammaren, kl. 09.00-17.00 med efterföljande nätverksmiddag 17.30-20.00
Handledare: Kerstin Sääw

Dag 2: Omvärldsbevakning och AI – 10 september
(Omvärldsanalys som grund för det strategiska utvecklingsarbetet samt AI:s bakgrund och historia kopplat till hur AI används i dag och verktyg för framtiden)
Handelskammaren, kl. 08.00-16.30
Handledare: Per Tryding och Linda U Johansson

Dag 3: Budgetarbete och styrelsearbete – 21 oktober
(Hur man bygger en budget för att driva projekt eller en verksamhet samt styrelsens olika roller och funktioner och hur man som EA kan bidra mer i styrelsearbetet)
IHM i Stockholm, kl. 09.00-18.00 med efterföljande nätverksmiddag 18.00-20.00
Handledare: Michael Engström

Dag 4: Presentationsteknik – 22 oktober
(Hur du bygger samt framför en presentation som engagerar och passar olika målgrupper. Dagen inkluderar träning inför de andra i gruppen,  kunskap om hur du använder ditt kroppsspråk samt feedback)
IHM i Stockholm kl. 09.00-17.00
Handledare: Kerstin Sääw

Dag 5: Redovisning av case i grupp – 3 december
(Samarbeta i grupp för att identifiera utmaningar och hitta lösningar. Presentera ett case på ett övertygande sätt och bemöta frågor och feedback)
IHM Malmö, kl. 09.00-16.00 (med efterföljande diplomering på Handelskammaren 16.30-18:30)
Handledare: Kerstin Sääw

Mer information om utbildningens innehåll och våra handledare finner du här:
Executive Business Assistant 2.0

Varmt Välkommen med din anmälan!


Denna utbildning speglar vår kvalificerade roll idag. På toppen är det ett högt tempo och som Executive Assistant måste du hänga med. Jag har själv över 30 år i yrket och har ständigt utbildat mig och förvissat mig om relevant nätverk. I utbildningen till certifierad Executive Business Assistant (1:an) såg vi till att alla baskunskaperna var på plats. Nu flyttar vi fram positionerna! Här ser vi till att vi får den kompetens vi behöver för att axla rollen som Business Partner eller Co-pilot som någon sa!”- Marie Voss, VD-assistent och initiativtagare

0