Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö Börshus, Malmö

Pris

4 950 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
7 425 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.
Full avgift utgår även vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 7 februari.

Under förmiddagen serveras fralla och kaffe/te.
Lunch och eftermiddagsfika ingår.

Exportkunskap för säljare – Malmö

En heldagsutbildning som vänder sig till dig som är ansvarig och delaktig i internationell försäljning.  Vi tar upp olika ämnen som är viktiga för dig att behärska i samband med en exportaffär.

Fel villkor i kontraktet för leverans och betalning kan vålla problem när varorna ska levereras. Ofta kör man på av gammal vana fastän det kan finnas bättre villkor att använda.

Under förmiddagen går vi igenom de vanligaste villkoren. För och nackdelar beskrivs samt vilka skyldigheter säljare respektive köpare har. Förmiddagen avslutas med praktiska övningsuppgifter. Efter lunch fortsätter utbildningen med andra ämnen som är hopkopplade med en exportförsäljning, lämpliga betalningsvillkor och anmälningsskyldighet till Tullverket. Vi tar även upp reglerna som gäller för att kunna kalla en vara svensk och de särskilda intyg som används för att styrka ursprungslandet.

Program

09.00 Leveransvillkorets betydelse för exportpriset
– Innebörden av de vanligaste villkoren i Incoterms
– Kritiska punkter avseende risk och kostnad
– Tillämpningsövningar
10.00 Kaffe
10.20
Incoterms forts
12.00 Lunch
12.45
Lämpliga betalningsvillkor vid export
13.30 Exportdeklaration med föranmälan till Tullen
14.10 Kaffe
14.30
Ursprungsregler för exportvaror
16.00 Avslutning

Varmt välkommen!
Ta gärna med kollegor, inbjudan gäller alla på företaget!

0