Exportprogrammet Halland

Vill du utveckla framgångsrika internationella affärer?

Vi erbjuder ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad globalisering. Detta gör vi genom Exportprogrammet Halland som under år 2021 ger dig kunskap och erfarenhetsutbyte inom internationell affärsutveckling.

Vem kan delta?

Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgruppen är företag som redan idag exporterar och som behöver ta nästa steg i sin globala expansion.

Program

Utbildningar: Fyra utbildningar inom områden som rör ditt företags globala expansion, bland annat internationell affärsjuridik och affärskultur.
Halvdag x 4 tillfällen

Individuell support: Detta sker genom enskilda möten tillsammans med exportrådgivare och med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning.
10 timmar

Erfarenhetsutbyte i grupper: Tillsammans med en internationellt erfaren samtalsledare träffas deltagarna i sin Exportgrupp. Där ges möjlighet att diskutera områden som rör företagens och omvärldens globala utmaningar, samt chans att utbyta erfarenheter och lära av varandra.
Halvdag x 5 tillfällen

Marknadsaktivitet*: Hjälp att etablera sig på en ny exportmarknad eller expandera på en befintlig marknad. Syftet är att öka deltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge företagen möjlighet att skapa kontakt med relevanta kunder och samarbetspartners.

**Ej obligatorisk att delta i denna modul. Extrakostnad på 29 000 SEK tillkommer,
begränsat antal platser (Rese och boendekostnader finansieras av företagen själva)

Deltagaravgift

Kostnadsfritt. Obs. vi har ett begränsat antal platser!
Programmet finansieras av Region Halland samt övriga samarbetspartners.

Anmälan till exportprogrammet – start 16 mars 2021

Skicka anmälan: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se
Ange: företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter.

Eller via länk: https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/kalender/exportprogrammet-i-halland16-mars-2021/

Vid frågor, kontakta:

Marina Gireva
Västsvenska Handelskammaren
Telefon: 031-83 59 05
Mail: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se

Samarbetspartners i region Halland:
ALMI FöretagspartnerBusiness SwedenEnterprise Europe NetworkRegion Halland  | Sydsvenska HandelskammarenVästsvenska Handelskammaren

0