Datum / Tid


Pris

Programmet delfinansieras av Region Halland samt projektets samarbetspartners vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på:

• 8 900 SEK ex. moms. för företag med upp till 20 anställda
• 14 900 SEK ex. moms. för företag med fler än 20 anställda

Sista anmälningsdatum – 1 februari 2019.

Skicka anmälan: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se
Ange företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter.

Exportprogrammet Halland

Vill du driva framgångsrika internationella affärer?

Vi vill erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad globalisering. Det gör vi nu i samlad kraft genom våra olika kompetenser i samarbetsprojektet Exportprogrammet. I Exportprogrammet Halland ingår Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland, Enterprise Europe Network, Region Halland och Sydsvenska Handelskammaren.

Vem kan delta?

Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgrupp är företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion.

Program

De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess. Programmet inleds med en gemensam träff för deltagarna i Exportprogrammet, där vi tillsammans går igenom programmoduler, sätter agenda och datum. Programmet är uppdelat i 4 olika moduler med syftet att tillföra ditt företag kunskap inom internationell affärsutveckling på olika nivåer.

NÄTVERKSGRUPPER: Träffarna genomförs under ledning av en professionell samtalsledare. Vi går igenom individuella och gemensamma problem. Tillsammans diskuterar vi sedan utmaningar med att ta sig ut på nya internationella marknader och hur vi kan lösa dem. Halvdag x 5 tillfällen.

INTERNATIONELL UTBILDNING: Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör ditt företags globala expansion. Halvdag x 3 tillfällen.

INDIVIDUELL AVSTÄMNING OCH SUPPORT: I detta steg ges individuell support som skall resultera i/bidra till en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning. 1,5 tim x 3 tillfällen.

MARKNADSAKTIVITET*: I detta steg erbjuds företag hjälp att etablera sig på en ny export- marknad. Företagen går igenom urvalsprocess för att delta i den aktiviteten, begränsat antal platser. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

*Ej obligatorisk att delta i denna modul. Extrakostnad på 20 000 SEK om företag önskar att delta i modulen, endast 10 platser finns. (Rese- och boendekostnader finansieras av företagen själva)

Deltagaravgift

Programmet delfinansieras av Region Halland samt projektets samarbetspartners vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på:
• 8 900 SEK ex. moms. för företag med upp till 20 anställda
• 14 900 SEK ex. moms. för företag med fler än 20 anställda

Anmälan till exportprogrammet

Skicka anmälan: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se
Ange företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter.
Sista anmälningsdatum – 1 februari 2019. Obs vi har ett begränsat antal platser!

Vid frågor, kontakta:

Marina Gireva Projektledare Exportprogrammet, Västsvenska Handelskammaren
Telefon: 031-83 59 05
Mail: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se

0