Datum / Tid


Pris

250 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
450 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
550 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 19 maj kl 08:00!

Webbinarium: Få koll på dina klimatrelaterade risker och möjligheter

I år är det verkstad som gäller!

Vi har tio år på oss att nå Agenda 2030, och det innefattar ett accelererande arbete med klimatfrågan.

Vi har tio år på oss att halvera utsläppen till 2030 enligt Carbon Law (där en halvering av utsläppen ska ske vart tionde år). Detta är för att vi år 2050 ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att nå en ekonomi med låga koldioxidutsläpp behöver man inkludera de klimatrelaterade riskerna och möjligheterna i företagens arbete. Genom att företag arbetar med sina klimatrelaterade risker, både fysiska och övergångsrisker, kan företag ha större möjlighet att ta mer informerade beslut, utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommande regelverk och bli mer konkurrenskraftiga.

Välkommen till ett webbinarium där Markus Ekelund, VD från 2050 Consulting AB, går igenom ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som har utvecklat rekommendationer för hur bolag ska redovisa hur de hanterar de klimatrelaterade finansiella riskerna och möjligheterna. Det blir en presentation av hur man kan kartlägga de olika klimatriskerna, värdera och bedöma risker samt verktyg, ramverk och metod för att kartlägga materiella klimatrisker och möjligheter i värdekedjan. Det visar hur du med en tydlig process kan arbeta med TCFD.

Webbinariet riktar sig till alla som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, risk och investerarrelationer, till exempel miljö- och hållbarhetsansvariga, ekonomiansvarig, IR-ansvarig, riskansvarig eller ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar.

Välkommen med din anmälan!

0