Feedback – körlektion

Alla vill ha det, och alla kan ge det. Men ändå använder vi det så lite. Vi pratar om feedback!
När vi medvetet använder oss av konstruktiv feedback i vår vardag ökar vi möjligheten att nå framgång. Med hjälp av konstruktiv feedback kan vi plocka fram medarbetares inneboende resurser och på köpet får vi ett positivt och öppet arbetsklimat.

Under en två timmars workshop kommer Givi Kokaia från Kunskapspartner AB ta oss igenom en körskola i feedback. Vi kommer prata om vad feedback är, varför vi skall använda det, och ta upp konkreta tips på hur vi skall ge och ta konstruktiv feedback. Som deltagare kommer ni involveras i diskussioner med egna erfarenheter från både arbete och privatliv, samt praktiska tips och övningar!

Efter workshopen kommer du att få ett körkort som visar att du deltagit i seminariet och att du nu har verktygen för att ge konstruktiv feedback.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Kategoriserad i Seminarium, Skåne