Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Pris

1 295 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 945 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Kaffe/te och fralla serveras 8.45-9.05 i samband med registreringen. Den avslutande tiden nedan inkluderar en gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 21 mars.

Vid avanmälan efter den 21 mars utgår full avgift och likaså vid utebliven närvaro.

FIDIC – internationella standardavtal för industrin

Fokus nya FIDIC Yellow Book 2017, introduktion till avtalen och riskbegränsning

Industriföretag som verkar internationellt och deltar i större internationella entreprenad- och anläggningsprojekt kommer ofta i kontakt med FIDIC-avtalen. FIDIC-avtalen är globalt de vanligast förekommande avtalen för entreprenader, industriella anläggningsleveranser och kraftverksbyggen. FIDIC-avtalen är särskilt vanliga vid projekt i Östeuropa, Asien och Afrika men används också ofta i Västeuropa samt sprids allt mer även till andra länder. Många svenska företag har dock inte full kunskap om innehållet i dessa avtal och vilka risker de innebär.

Denna utbildning kommer att ge en introduktion till de olika FIDIC-avtalen, deras användningsområden och de riskexponeringar som de innebär. Utbildningen kommer också att ge konkreta tips om hur en leverantör bör göra för att begränsa sina risker när ett projekt ska offereras på ett FIDIC-avtal.

FIDICs standardavtal är mycket välskrivna men bygger på delvis andra principer än svenska standardavtal. En leverantörs ansvar under ett FIDIC-avtal är betydligt större än under ett motsvarande svenskt standardavtal. Det finns också betydligt fler formaliakrav som strikt måste uppfyllas för att en leverantör inte ska tappa rätten till tidsförlängning och kostnadskompensation.

Det finns ett antal olika FIDIC-avtal bl.a. Red Book (ungefär motsvarande AB 04), Yellow Book (ungefär motsvarande ABT 06/ABA 99), Silver Book (där i princip all risk flyttas till leverantören), Gold Book (”build and operate”) och Green Book (kortversion för mindre projekt). Vi kommer under utbildningen att ha fokus på Yellow Book – som är det avtal som svenska leverantörer oftast stöter på – men beröra vilka skillnader som föreligger mellan Yellow Book och de andra FIDIC-avtalen. Vi kommer att utgå från de senaste FIDIC-versionerna som släpptes 2017.

Vi kommer att ha fokus på följande områden:

–        hur FIDIC-avtalen är uppbyggda och hur reglerna om ”the Engineer” fungerar,
–        vad som är annorlunda i FIDIC-avtalen jämfört med svenska standardavtal,
–        leverantörens skyldigheter och felansvar, bl.a. frågan om ”fit for the purpose”,
–        vilket ansvar en leverantör har som inte framgår direkt av avtalstexten,
–        vilka formaliakrav som en leverantör måste uppfylla för att inte tappa rätten till krav.

Föreläsare är Per Mildner, advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Per var tidigare bolagsjurist vid ABB och är specialiserad inom området stora industriella projekt. Han har omfattande internationell erfarenhet av sådana avtal och har under en 25-årsperiod arbetat särskilt med FIDIC-avtal. Per är varje termin anlitad av både Lunds Universitet och Stockholms Universitet för att som gästföreläsare beskriva skillnaderna mellan FIDIC-avtalen och svenska standardavtal.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0