Datum / Tid


Plats

Hotell Davids Kulle, Espedalsvägen, Ronneby

Pris

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Lunch ingår.

Sista anmälningsdag är 1 september.

Fler och säkrare exportaffärer – Ronneby

Hur kan man som företagare försäkra sig mot risken att inte få betalt?

Välkommen att delta på vårt lunchseminarium med fokus på finansiering av exportaffärer. På plats möter vi Ronneby Svets och Smide som delar med sig av sina erfarenheter av att exportera som underleverantör samt berätta om möjligheterna de ser i när stora företag i regionen expanderar.

Exportkreditnämnden presenterar även vilken hjälp som finns för företag att hantera ekonomiska risker och skapa tryggare exportmiljöer.

Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår.

Varmt välkommen,

Exportboost Blekinge samlar företag som vill utveckla sina affärer på nya marknader. Eventet är kostnadsfritt och görs inom Regional Exportsamverkan Blekinge i samverkan med Blekinges kommuner, Techtank & Blekinge Business Incubator.

Regional Exportsamverkan Blekinge samlar följande exportfrämjande aktörer: Almi, SEK, EKN, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Region Blekinge.

0