Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö

Pris

3 900 kr/pers för medlemmar i Hållbarhetsnätverket.
4 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
6 900 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.
Full avgift utgår även vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 21 september.

Frukost och registrering från kl 08:45!

Förbered ditt företag för nya EU rapporteringen -med hjälp av ISO26000

Under den här utbildningen får du lära dig en tydlig metodik för att implementera, underhålla och utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ISO26000* och samtidigt förbereda dig för EU:s nya lagstiftning CSRD**.

Utbildningen riktar sig till små- och medelstora företag som vill gå vidare med sitt hållbarhetsarbete eller till företag som ännu inte startat sitt arbete. Du kommer under utbildningen lära dig hur du genomför en egendeklaration som kan verifieras av en ackrediterad tredje part samt företagsnyttan av en verifiering.

Mål med utbildningen:

 • Ge kunskap om hur du påbörjar eller utvecklar ditt hållbarhetsarbete.
 • Ge dig en metod för att införa, underhålla och utveckla ett arbetssätt för företags samhällsansvar.
 • Ge dig kunskap om innehållet i ISO26000, egendeklarationen och hur den bryggar till CSRD.

Utbildningens innehåll:

 • ISO26000 – vägledande principer, koncept, termer och definitioner.
 • Metodik för att implementera, underhålla och utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ISO26000.
 • Hur du skapar ett strukturerat hållbarhetsarbete som innefattar verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöansvar, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor och samhällsengagemang.
 • Intressentanalys, väsentlighetsanalys, evaluering och kommunikation med utgångspunkt från egendeklarationen.
 • Exempel på verifieringscase från internationella och svenska företag.
 • Hur du genomför en egendeklaration med 50 frågor som utgör underlag för verifiering av ackrediterad tredje part.
 • Kort genomgång av den nya EU-lagen CSRD.

Utbildningen vänder sig till: 
Dig som ansvarar för eller arbetar med verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt arbete i små eller medelstora bolag, till exempel:

 • VD, CFO
 • Affärschef
 • Hållbarhetsansvariga
 • HR
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • HSSEQ samordnare

Dagens föreläsare är Eva Vati och Helen Wiktor.


*ISO26000 är en vägledande standard som används i över 80 länder. Till standarden hör en egendeklaration som består av 50 frågor. Frågorna i egendeklarationen guidar företag att göra rätt och fungerar därmed som en checklista. Svaren till egendeklarationen kan verifieras av en ackrediterad tredje part och egendeklarationen är då godkänd som hållbarhetsrapport.

Standarden möjliggör därmed för företag att genom ett transparent och etiskt uppförande bidra till hållbar utveckling, ta hänsyn till olika intressenters förväntningar, efterleva lagar samt integrera hållbarhet i affärsstrategin och därigenom nå affärsmässig samhällsnytta.

Standarden är övergripande och ligger till grund för rapporteringen enligt CSRD, vilket gör att den lämpar sig väl för små- och medelstora företags hållbarhetsrapportering.

** Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. CSRD omfattar företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren:

 • Fler än 250 anställda
 • Nettoomsättning på minst 40 miljoner euro
 • Tillgångar på minst 20 miljoner euro

CSRD förväntas träda i kraft den 1 januari 2024. I CSRD ingår även en ny obligatorisk standard för hållbarhetsredovisning, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), som just nu håller på att utvecklas. Den beskriver detaljerat vad som ska redovisas, vilka principer som ska används för att ta fram informationen samt hur detta ska publiceras.

0