Datum / Tid


Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag 25mars kl 09:30!

Webinar – Force majeure och avtalstvister i spåren av COVID-19

Inbjudan till webinar med Sydsvenska Handelskammaren och Setterwalls

Det har inte undgått någon att Corona-viruset (COVID-19) verkar hämmande på näringsverksamheten i samhället. De åtgärder som stater och myndigheter vidtar i syfte att bekämpa viruset påverkar inte minst företagens faktiska möjligheter att leverera tjänster och varor.

I samband med detta åberopar många företag force majeure i syfte att befria sig från fullgörelse av sina avtalsenliga skyldigheter. Även om uttrycket force majeure är frekvent förekommande, är det tydligt att det finns varierande kunskap om vad det egentligen innebär. Det är sannolikt så att många företag kommer att få hantera tvister med sina kunder eller leverantörer där någon av parterna gör en force majeure-invändning.

I detta webinar kommer vi tillsammans med advokaterna Patrik Olivecrona och Marc Tullgren vid Setterwalls Advokatbyrå att diskutera närmare om vad force majeure är, när och hur force majeure kan åberopas samt hur force majeure-påståenden bör hanteras.

De frågor som kommer att avhandlas under webinaret är bland andra:

  • När föreligger force majeure? Är COVID-19 en force majeure-grund?
  • Vad innebär force majeure för avtalets tillämpning?
  • Hur bör man underbygga ett force majeure-påstående och hur bör ett sådant påstående hanteras?
  • Vilka enkla rutiner bör företag implementera redan nu för att hantera force majeure-påståenden?
  • Går det att åberopa force majeure utan en force majeure-klausul i avtalet?
  • Vad bör man tänka på i avtalsförhandlingar framöver i ljuset av situationen med COVID-19?

Vi uppmanar alla deltagare att redan på förhand skicka in sina frågor som anknyter till force majeure och temat ovan till Ulrika Dieroff. Under webinaret kommer det även finnas tillfälle till att ställa frågor via vår live-chatt.

Välkommen med din anmälan!

0